ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΔΡΙΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Δύο χιλιάδες ἄρρενες φοιτηταί κραυγάζοντες συνθήματα καί ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ πανεπιστημίου Κολούμπια, ἐπεχείρησαν τήν πρωίαν νά ἐπιδράμουν εἰς τούς παρακειμένους κοιτῶνας τῶν φοιτητριῶν ἀλλά ἀπωθήθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἠπείλησεν ὅτι θά κάμῃ χρῆσιν πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν. Σχολιάζων τό γεγονός εἷς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου παρετήρησε λακωνικῶς: «Εἶναι ἄνοιξις». Ὑπάρχει, λοιπόν, καί ἀνθρώπινη… φουσκοδεντριά, ἀφοῦ ὁ ἁρμόδιος τοῦ Πανεπιστημίου ἀπέδωσεν εἰς τήν ἄνοιξιν τήν ματαιωθεῖσαν ἐπιδρομήν! Πάντως, ἡ πυροσβεστική ἀντλία φυσικόν ἦτο νά λειτουργήσῃ διά νά σβήσῃ τήν ἐρωτικήν φλόγα τῶν νεαρῶν φοιτητῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Παιδείας κατηρτίσθη διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς φιλολογίας τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν τῆς Ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται, διά μία τριετίαν, ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τοῦ εἰδικοῦ τμήματος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ