Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΔΡΙΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Δύο χιλιάδες ἄρρενες φοιτηταί κραυγάζοντες συνθήματα καί ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ πανεπιστημίου Κολούμπια, ἐπεχείρησαν τήν πρωίαν νά ἐπιδράμουν εἰς τούς παρακειμένους κοιτῶνας τῶν φοιτητριῶν ἀλλά ἀπωθήθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἠπείλησεν ὅτι θά κάμῃ χρῆσιν πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν. Σχολιάζων τό γεγονός εἷς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου παρετήρησε λακωνικῶς: «Εἶναι ἄνοιξις». Ὑπάρχει, λοιπόν, καί ἀνθρώπινη… φουσκοδεντριά, ἀφοῦ ὁ ἁρμόδιος τοῦ Πανεπιστημίου ἀπέδωσεν εἰς τήν ἄνοιξιν τήν ματαιωθεῖσαν ἐπιδρομήν! Πάντως, ἡ πυροσβεστική ἀντλία φυσικόν ἦτο νά λειτουργήσῃ διά νά σβήσῃ τήν ἐρωτικήν φλόγα τῶν νεαρῶν φοιτητῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Παιδείας κατηρτίσθη διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς φιλολογίας τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν τῆς Ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται, διά μία τριετίαν, ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τοῦ εἰδικοῦ τμήματος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!