Σάββατον, 28 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΥΣΚΟΔΕΝΔΡΙΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Δύο χιλιάδες ἄρρενες φοιτηταί κραυγάζοντες συνθήματα καί ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ πανεπιστημίου Κολούμπια, ἐπεχείρησαν τήν πρωίαν νά ἐπιδράμουν εἰς τούς παρακειμένους κοιτῶνας τῶν φοιτητριῶν ἀλλά ἀπωθήθησαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἠπείλησεν ὅτι θά κάμῃ χρῆσιν πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν. Σχολιάζων τό γεγονός εἷς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου παρετήρησε λακωνικῶς: «Εἶναι ἄνοιξις». Ὑπάρχει, λοιπόν, καί ἀνθρώπινη… φουσκοδεντριά, ἀφοῦ ὁ ἁρμόδιος τοῦ Πανεπιστημίου ἀπέδωσεν εἰς τήν ἄνοιξιν τήν ματαιωθεῖσαν ἐπιδρομήν! Πάντως, ἡ πυροσβεστική ἀντλία φυσικόν ἦτο νά λειτουργήσῃ διά νά σβήσῃ τήν ἐρωτικήν φλόγα τῶν νεαρῶν φοιτητῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Εἰς τό ὑπουργεῖον Παιδείας κατηρτίσθη διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τῆς Γαλλικῆς καί Ἀγγλικῆς φιλολογίας τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν τῆς Ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης, ἐπιτρέπεται, διά μία τριετίαν, ὁ διορισμός ὡς καθηγητῶν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τῶν πτυχιούχων τοῦ εἰδικοῦ τμήματος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!