Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Ἀπολαυστικαί ἦσαν αἱ ἀπαντήσεις 106 μαθητῶν σχολείου τῆς Σουηδικῆς πρωτευούσης, πού ἀπέστειλεν εἰς αὐτούς ἡ ἐφημερίς “Σβένσκα Ντάγκμπλαντετ”- ἐρωτήματα διά γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνας, ἀθλητάς καί συγγραφεῖς: Ὁ Μουσσολίνι π.χ. ἐβαπτίσθη “συνθέτης ὄπερας” καί “Γάλλος δικτάτωρ”. Ὁ στρατάρχης Τίτο ὠνομάσθη “Ἀφρικανός φύλαρχος” καί “Πορτογάλος πολιτικός”. Ὁ Ρωμαῖος Κάτων ἐχαρακτηρίσθη ὡς “ἐθνικός ποιητής τῆς Σερβίας” καί “ἀρχηγός τοῦ Τουρκικοῦ κράτους”». Ἠμποροῦμεν, λοιπόν, νά παρηγορηθῶμεν, διότι καί τοῦ ἰδικοῦ μας Πολυτεχνείου οἱ ὑποψήφιοι ἀπάντησαν, ὅτι ὁ «Κωστῆς Παλαμᾶς, ἦτο ἀγωνιστής τοῦ 1821», «ὁ Διονύσιος Σολωμός, ἀνεγνώρισε τήν ἐλευθερίαν, ἀπό τό ξίφος, πού ἐβιάζετο νά μετράῃ τήν γῆν, ἔχουσα μανίαν νά κατασφάζῃ τούς ἀντιφρονοῦντας»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΑΣΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ἐπιστρέψας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ξάνθην, ὁ Μουσουλμᾶνος ἔμπορος Χαφούζ Ἀλῆ Μουμίν ἐδήλωσεν, ὅτι εἶναι πλαστή ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τήν ἐφημερίδα «Χουριέτ» συνέντευξίς του, εἰς τήν ὁποίαν φέρεται δυσφημῶν τάς Ἑλληνικάς ἀρχάς τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν, ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἄγνωστος εἰς αὐτόν, δημοσιογράφος τοῦ ἐζήτησε, τηλεφωνικῶς, συνέντευξιν ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη, ὁπότε τήν ἑπομένην ἡμέραν μετ’ ἐκπλήξεως εἶδε δημοσιευμένην συνέντευξίν του εἰς τήν ἐφημερίδα.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ