Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Ἀπολαυστικαί ἦσαν αἱ ἀπαντήσεις 106 μαθητῶν σχολείου τῆς Σουηδικῆς πρωτευούσης, πού ἀπέστειλεν εἰς αὐτούς ἡ ἐφημερίς “Σβένσκα Ντάγκμπλαντετ”- ἐρωτήματα διά γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνας, ἀθλητάς καί συγγραφεῖς: Ὁ Μουσσολίνι π.χ. ἐβαπτίσθη “συνθέτης ὄπερας” καί “Γάλλος δικτάτωρ”. Ὁ στρατάρχης Τίτο ὠνομάσθη “Ἀφρικανός φύλαρχος” καί “Πορτογάλος πολιτικός”. Ὁ Ρωμαῖος Κάτων ἐχαρακτηρίσθη ὡς “ἐθνικός ποιητής τῆς Σερβίας” καί “ἀρχηγός τοῦ Τουρκικοῦ κράτους”». Ἠμποροῦμεν, λοιπόν, νά παρηγορηθῶμεν, διότι καί τοῦ ἰδικοῦ μας Πολυτεχνείου οἱ ὑποψήφιοι ἀπάντησαν, ὅτι ὁ «Κωστῆς Παλαμᾶς, ἦτο ἀγωνιστής τοῦ 1821», «ὁ Διονύσιος Σολωμός, ἀνεγνώρισε τήν ἐλευθερίαν, ἀπό τό ξίφος, πού ἐβιάζετο νά μετράῃ τήν γῆν, ἔχουσα μανίαν νά κατασφάζῃ τούς ἀντιφρονοῦντας»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΑΣΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ἐπιστρέψας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ξάνθην, ὁ Μουσουλμᾶνος ἔμπορος Χαφούζ Ἀλῆ Μουμίν ἐδήλωσεν, ὅτι εἶναι πλαστή ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τήν ἐφημερίδα «Χουριέτ» συνέντευξίς του, εἰς τήν ὁποίαν φέρεται δυσφημῶν τάς Ἑλληνικάς ἀρχάς τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν, ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἄγνωστος εἰς αὐτόν, δημοσιογράφος τοῦ ἐζήτησε, τηλεφωνικῶς, συνέντευξιν ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη, ὁπότε τήν ἑπομένην ἡμέραν μετ’ ἐκπλήξεως εἶδε δημοσιευμένην συνέντευξίν του εἰς τήν ἐφημερίδα.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»