Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Ἀπολαυστικαί ἦσαν αἱ ἀπαντήσεις 106 μαθητῶν σχολείου τῆς Σουηδικῆς πρωτευούσης, πού ἀπέστειλεν εἰς αὐτούς ἡ ἐφημερίς “Σβένσκα Ντάγκμπλαντετ”- ἐρωτήματα διά γνωστούς πολιτικούς, καλλιτέχνας, ἀθλητάς καί συγγραφεῖς: Ὁ Μουσσολίνι π.χ. ἐβαπτίσθη “συνθέτης ὄπερας” καί “Γάλλος δικτάτωρ”. Ὁ στρατάρχης Τίτο ὠνομάσθη “Ἀφρικανός φύλαρχος” καί “Πορτογάλος πολιτικός”. Ὁ Ρωμαῖος Κάτων ἐχαρακτηρίσθη ὡς “ἐθνικός ποιητής τῆς Σερβίας” καί “ἀρχηγός τοῦ Τουρκικοῦ κράτους”». Ἠμποροῦμεν, λοιπόν, νά παρηγορηθῶμεν, διότι καί τοῦ ἰδικοῦ μας Πολυτεχνείου οἱ ὑποψήφιοι ἀπάντησαν, ὅτι ὁ «Κωστῆς Παλαμᾶς, ἦτο ἀγωνιστής τοῦ 1821», «ὁ Διονύσιος Σολωμός, ἀνεγνώρισε τήν ἐλευθερίαν, ἀπό τό ξίφος, πού ἐβιάζετο νά μετράῃ τήν γῆν, ἔχουσα μανίαν νά κατασφάζῃ τούς ἀντιφρονοῦντας»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΛΑΣΤΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ἐπιστρέψας ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ξάνθην, ὁ Μουσουλμᾶνος ἔμπορος Χαφούζ Ἀλῆ Μουμίν ἐδήλωσεν, ὅτι εἶναι πλαστή ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τήν ἐφημερίδα «Χουριέτ» συνέντευξίς του, εἰς τήν ὁποίαν φέρεται δυσφημῶν τάς Ἑλληνικάς ἀρχάς τῆς Δυτικῆς Θράκης. Ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν, ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τό ξενοδοχεῖον «Χίλτον» τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἄγνωστος εἰς αὐτόν, δημοσιογράφος τοῦ ἐζήτησε, τηλεφωνικῶς, συνέντευξιν ἀλλ’ οὗτος ἠρνήθη, ὁπότε τήν ἑπομένην ἡμέραν μετ’ ἐκπλήξεως εἶδε δημοσιευμένην συνέντευξίν του εἰς τήν ἐφημερίδα.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!