Σάββατον, 27 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΟΝ

«Νεαρός σπουδαστής 17 ἐτῶν, ἀπέστειλεν εἰς τόν Ἰάπωνα πρωθυπουργόν κ. Ἰκέντα μικρόν δέμα, περιέχον ἕνα ἐκ τῶν δακτύλων του, τόν ὁποῖον μόλις εἶχε ἀποκόψει, διά ν’ ἀποδείξῃ τήν εἰλικρίνειαν καί σοβαρότητα τῶν προθέσεών του. Ἡ ἐπιστολή ἦτο μία παράκλησις πρός τόν κ. Ἰκέντα ὅπως ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν πολιτικήν του». Ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, οἱ γράφοντες εἰς τόν Πρωθυπουργόν καί τούς Ὑπουργούς δέν εἶναι τόσον ἰδεολόγοι· οἱ δέ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπιδίδονται εἰς λίαν κερδοφόρους ἐπιχειρήσεις τῶν πέντε δακτύλων! Συνεπῶς, θά ἔπρεπε νά κόψουν ὁλόκληρον τό χέρι των, διά νά ἀποδείξουν τήν «εἰλικρίνειαν τῶν προθέσεών των», ἐάν ἐζήτουν ἀπό τήν Κυβέρνησιν ν’ ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν της πολιτικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Χθές τό ἀπόγευμα συνῆλθον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Μαρκεζίνη τά οἰκονομικά στελέχη τοῦ κόμματος τῶν Προοδευτικῶν καί ἐξήτασαν τάς ἐπιπτώσεις τάς ὁποίας δυνατόν νά ἔχῃ ἐπί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας (συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ τουρισμοῦ) ἡ παράτασις τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ζητήματος τῆς Κούβας καί τῆς συναφοῦς ἰδιοτύπου μορφῆς τοῦ ψυχροῦ πολέμου.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!