Σάββατον, 27 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΟΝ

«Νεαρός σπουδαστής 17 ἐτῶν, ἀπέστειλεν εἰς τόν Ἰάπωνα πρωθυπουργόν κ. Ἰκέντα μικρόν δέμα, περιέχον ἕνα ἐκ τῶν δακτύλων του, τόν ὁποῖον μόλις εἶχε ἀποκόψει, διά ν’ ἀποδείξῃ τήν εἰλικρίνειαν καί σοβαρότητα τῶν προθέσεών του. Ἡ ἐπιστολή ἦτο μία παράκλησις πρός τόν κ. Ἰκέντα ὅπως ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν πολιτικήν του». Ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, οἱ γράφοντες εἰς τόν Πρωθυπουργόν καί τούς Ὑπουργούς δέν εἶναι τόσον ἰδεολόγοι· οἱ δέ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπιδίδονται εἰς λίαν κερδοφόρους ἐπιχειρήσεις τῶν πέντε δακτύλων! Συνεπῶς, θά ἔπρεπε νά κόψουν ὁλόκληρον τό χέρι των, διά νά ἀποδείξουν τήν «εἰλικρίνειαν τῶν προθέσεών των», ἐάν ἐζήτουν ἀπό τήν Κυβέρνησιν ν’ ἀντικαταστήσῃ τήν οἰκονομικήν της πολιτικήν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Χθές τό ἀπόγευμα συνῆλθον ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Μαρκεζίνη τά οἰκονομικά στελέχη τοῦ κόμματος τῶν Προοδευτικῶν καί ἐξήτασαν τάς ἐπιπτώσεις τάς ὁποίας δυνατόν νά ἔχῃ ἐπί τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας (συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ τουρισμοῦ) ἡ παράτασις τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ζητήματος τῆς Κούβας καί τῆς συναφοῦς ἰδιοτύπου μορφῆς τοῦ ψυχροῦ πολέμου.

Απόψεις

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ