Σάββατον, 27 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ – ΕΓΓΟΝΟΣ

Ἀπό γελοίαν περιγραφήν, εἰς κυβερνητικήν ἐφημερίδα, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ κ. Παπανδρέου ἀπό τά ἐγγονάκια του, κατά τήν ἀναχώρησίν του δι’ Ἀμερικήν: «Ὁ Γεώργιος Ἀνδρέα Παπανδρέου, ὁ πιό μεγάλος -12 ἐτῶν-, σοβαρός, εὐγενικός, γλυκύτατος, παρεκάλεσε τόν παπποῦν του νά τοῦ φέρη ἕνα ὡραῖον δῶρο ἀπό τήν Ἀμερική».
Αὐτός ὁ Γεώργιος Ἀνδρ. Παπανδρέου θά εἶναι ἀσφαλῶς, σέ καμμιά δεκαριά χρόνια, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος! Δέν τοῦ λείπει τίποτε: Ἔχει πατέρα καί πάππον Πρωθυπουργούς, καί ἐπί πλέον εἶναι καί Ἀμερικανάκι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ Ε.Η.Σ.
ΠΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ

Καθ’ ἄ πληροφορούμεθα, κατά τάς συσκέψεις τῶν ἁρμοδίων τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν μέ ἐκπροσώπους τῶν Ε.Η.Σ., πρός ρύθμισιν θέματος ἀποδοχῶν τοῦ προσωπικοῦ, ἐθίγη καί τό θέμα τῆς ἐπεκτάσεως τῆς γραμμῆς τῶν Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων μέχρι Χαλανδρίου, χωρίς νά ἐπέλθη συμφωνία. Τοῦτο, διότι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἑταιρείας ἐζήτησαν ὅπως ἀνανεωθῇ ἡ σύμβασις διά μίαν 50ετίαν.

* Ἐπειδή ἡ 28η Ἰουνίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 27ης Ἰουνίου 1964.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924