ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 27 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΣΙΛΩΦ»

Ἕνα Ρωσσικόν πλοῖον, ὡς γράφουν αἱ ἐφημερίδες, ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐρευνᾶ τόν βυθόν παρά τήν νῆσον Θήραν, διά νά εὕρῃ τήν θρυλικήν Ἀτλαντίδα: «Τό πλοῖον αὐτό –προσθέτει ἡ ἐφημερίς– λέγεται «Ἀκαντεμί Βασιλώφ» (Ἀκαδημία Βασιλώφ), μεταφέρει Σοβιετικήν ἐπιστημονικήν ἀποστολήν καί κατέπλευσεν εἰς Θήραν». Ἀλλ’, ἄραγε, αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τῆς Σοβιετικῆς ἐπισκέψεως; Ἤ μήπως τό «Ἀκαντεμί Βασιλώφ» ἦλθε διά νά μελετήσῃ, ἐπί τόπου, τήν… Ἀκαδημίαν μας, μέ τόν κ. Τσάτσον καί τούς «βασιλικούς ἄνδρας» του;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ
12.000 ΤΟΝ. ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

Ὡς μεταδίδεται ἐκ Πέρθ, ἐκπρόσωπος τῶν ναυτιλιακῶν κύκλων τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας ἐδήλωσε χθές ὅτι ποσότης 12.000 τόννων αὐστραλιανοῦ σίτου, ἀγορασθεῖσα ὑπό τῆς Κίνας, θά ἀποσταλῇ εἰς Ἀλβανίαν καί ὅτι ἀναμένεται σήμερον εἰς Φρήμαδλ τό Ἑλληνικόν φορτηγόν «Δόνα Κατερίνα», 9.953 τόννων, πρός παραλαβήν τοῦ φορτίου.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ