Σάββατον, 27 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΣΙΛΩΦ»

Ἕνα Ρωσσικόν πλοῖον, ὡς γράφουν αἱ ἐφημερίδες, ἦλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐρευνᾶ τόν βυθόν παρά τήν νῆσον Θήραν, διά νά εὕρῃ τήν θρυλικήν Ἀτλαντίδα: «Τό πλοῖον αὐτό –προσθέτει ἡ ἐφημερίς– λέγεται «Ἀκαντεμί Βασιλώφ» (Ἀκαδημία Βασιλώφ), μεταφέρει Σοβιετικήν ἐπιστημονικήν ἀποστολήν καί κατέπλευσεν εἰς Θήραν». Ἀλλ’, ἄραγε, αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τῆς Σοβιετικῆς ἐπισκέψεως; Ἤ μήπως τό «Ἀκαντεμί Βασιλώφ» ἦλθε διά νά μελετήσῃ, ἐπί τόπου, τήν… Ἀκαδημίαν μας, μέ τόν κ. Τσάτσον καί τούς «βασιλικούς ἄνδρας» του;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ
12.000 ΤΟΝ. ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

Ὡς μεταδίδεται ἐκ Πέρθ, ἐκπρόσωπος τῶν ναυτιλιακῶν κύκλων τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας ἐδήλωσε χθές ὅτι ποσότης 12.000 τόννων αὐστραλιανοῦ σίτου, ἀγορασθεῖσα ὑπό τῆς Κίνας, θά ἀποσταλῇ εἰς Ἀλβανίαν καί ὅτι ἀναμένεται σήμερον εἰς Φρήμαδλ τό Ἑλληνικόν φορτηγόν «Δόνα Κατερίνα», 9.953 τόννων, πρός παραλαβήν τοῦ φορτίου.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ