ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 27 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων: «Εἰς τόν ἀρχηγόν τῆς Χωροφυλακῆς, κ. Βαρδουλάκην, ὁ Βασιλεύς τῆς Λιβύης, Ἴντρις, ἀπένειμε τόν μεγαλόσταυρον τοῦ Φοίνικος τῆς Λιβύης». Ἀλλά, διατί τόν μεγαλόσταυρον τοῦ Φοίνικος; Ἀφοῦ ἐπέρασεν ὅλον τόν καιρόν του εἰς τά Καμένα Βοῦρλα, ὁ βασιλεύς ἔπρεπε μᾶλλον νά τοῦ ἀπονείμῃ τόν μεγαλόσταυρο τοῦ… Λουτροῦ – καί, μάλιστα, τοῦ κρύου, μετά τά γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἀνεκοινώθη, ὅτι οἱ ἐκ τῶν καρχαριῶν κίνδυνοι τῶν κολυμβητῶν ὑφίσταντο ἀνέκαθεν εἰς ὅλας τάς θαλάσσας τῆς Μεσογείου καί δέν δικαιολογεῖ τόν τελευταίως προκληθέντα θόρυβον, ὁ ὁποῖος ζημιοῖ ποικιλοτρόπως τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Τουρισμοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 27η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 26ης Ἰουλίου 1963.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»