Σάββατον, 27 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΥΡΟΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις τῶν ἐφημερίδων: «Εἰς τόν ἀρχηγόν τῆς Χωροφυλακῆς, κ. Βαρδουλάκην, ὁ Βασιλεύς τῆς Λιβύης, Ἴντρις, ἀπένειμε τόν μεγαλόσταυρον τοῦ Φοίνικος τῆς Λιβύης». Ἀλλά, διατί τόν μεγαλόσταυρον τοῦ Φοίνικος; Ἀφοῦ ἐπέρασεν ὅλον τόν καιρόν του εἰς τά Καμένα Βοῦρλα, ὁ βασιλεύς ἔπρεπε μᾶλλον νά τοῦ ἀπονείμῃ τόν μεγαλόσταυρο τοῦ… Λουτροῦ – καί, μάλιστα, τοῦ κρύου, μετά τά γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΡΧΑΡΙΩΝ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ἀνεκοινώθη, ὅτι οἱ ἐκ τῶν καρχαριῶν κίνδυνοι τῶν κολυμβητῶν ὑφίσταντο ἀνέκαθεν εἰς ὅλας τάς θαλάσσας τῆς Μεσογείου καί δέν δικαιολογεῖ τόν τελευταίως προκληθέντα θόρυβον, ὁ ὁποῖος ζημιοῖ ποικιλοτρόπως τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ Τουρισμοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 27η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 26ης Ἰουλίου 1963.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!