Σάββατον, 27 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΙΔΕΩΔΗΣ ΓΑΜΒΡΟΣ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς τόν δήμαρχον τῆς πόλεως Μούς παρουσιάσθη χθές ἡ δεσμοφύλαξ τῶν φυλακῶν τῆς πόλεως Χατιτζέ Σαϊγκιλῆ, ἡ ὁποία ὑπέβαλε αἴτησιν συνάψεως γάμου μετά τοῦ 70ετοῦς καταδίκου Σαλίλ Ἀϊγκιλίν, ὁ ὁποῖος ἐκτίει ποινήν εἰκοσαετοῦς καθείρξεως. Ἡ νύμφη εἶναι ἡλικίας 40 ἐτῶν καί ἀρκετά εὐηδής». Ἰδεώδης αὐτός ὁ γάμος, εἰς τόν ὁποῖον ἡ σύζυγος ἔχει τόν ἄνδρα της διττῶς ἐγκάθειρτον: εἰς τήν φυλακήν τοῦ Δημοσίου καί εἰς τήν προσωπικήν ἰδικήν της. Πολλαί ζηλότυποι σύζυγοι θά φθονοῦν τήν ὡραίαν Χατιτζέ χανούμ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ
«ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

Ἐγνώσθη ὅτι ὑπό τῆς Ἱσπανικῆς κυβερνήσεως παρεχωρήθη τό περίφημον Ρωμαϊκόν θέατρον τῆς Μέριντα διά σειράν παραστάσεων τραγωδίας ἀπό τῆς 15-20 Μαΐου, ὁ δέ δήμαρχος Μαδρίτης περιέλαβε τόν θίασον Ροντήρη εἰς τό φεστιβάλ τῆς πόλεως ἀπό 22-25 Μαΐου. Παραλλήλως, ἔχουν καθορισθῆ ὁριστικῶς καί αἱ ἐμφανίσεις τοῦ «Πειραϊκοῦ Θεάτρου» εἰς τήν Πορτογαλίαν, αἱ ὁποῖαι θά προηγηθοῦν τῶν τῆς Ἱσπανίας. Εἰς τήν Πορτογαλίαν ὁ θίασος Ροντήρη θά δώσῃ ἑπτά παραστάσεις ὑπό τήν αἰγίδα τῆς «Φοντασιόν Γκουλμπενκιάν» ἀπό 5-12 Μαΐου.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ