Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ…

«Τόν Σεπτέμβριον θ’ ἀρχίσῃ τό “γύρισμα” τῆς νέας ταινίας τῆς “Φόξ” μέ τίτλον “Ὀδύσσεια” καί βάσιν τό ὁμώνυμον ἔργον τοῦ κ. Νικ. Καζαντζάκη. Ἤδη ὁ Κίμων Φράϊερ ἔκαμεν εὐρεῖαν περίληψιν τοῦ βιβλίου διά νά γίνῃ τό σενάριον». Οἱ Ἀμερικανοί, προφανῶς, ἀγνοοῦν, ὅτι, ἀρκετούς αἰῶνας πρό τῶν ἀηδιῶν τοῦ Καζαντζάκη, ἔγραψεν τήν Ὀδύσσειαν ὁ ἀείμνηστος Ὅμηρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θά εἶχαν νά πληρώσουν καί ποσοστά. Ἄς πληρώσουν, ὅμως, τώρα τά ἐπίχειρα τῆς ἀμαθείας των εἰς τόν κ. Φράϊερ. Ἡ τιμωρία των θά εἶναι δικαία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, εἰς τό χωρίον Μυλότοπος ἡ Π. Ν. Κ., ἐτῶν 64, ἔδωσεν, ἐκ λάθους, εἰς τόν ἔγγονον τῆς Νικόλαον, ἡλικίας 5 μηνῶν, ἀντί τοῦ φαρμάκου του, γεωργικόν φάρμακον. Τό νήπιον ἀπεβίωσεν μετ’ ὀλίγας ὥρας, ἀπό τῆς χορηγήσεως τοῦ φαρμάκου.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ