ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ…

«Τόν Σεπτέμβριον θ’ ἀρχίσῃ τό “γύρισμα” τῆς νέας ταινίας τῆς “Φόξ” μέ τίτλον “Ὀδύσσεια” καί βάσιν τό ὁμώνυμον ἔργον τοῦ κ. Νικ. Καζαντζάκη. Ἤδη ὁ Κίμων Φράϊερ ἔκαμεν εὐρεῖαν περίληψιν τοῦ βιβλίου διά νά γίνῃ τό σενάριον». Οἱ Ἀμερικανοί, προφανῶς, ἀγνοοῦν, ὅτι, ἀρκετούς αἰῶνας πρό τῶν ἀηδιῶν τοῦ Καζαντζάκη, ἔγραψεν τήν Ὀδύσσειαν ὁ ἀείμνηστος Ὅμηρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θά εἶχαν νά πληρώσουν καί ποσοστά. Ἄς πληρώσουν, ὅμως, τώρα τά ἐπίχειρα τῆς ἀμαθείας των εἰς τόν κ. Φράϊερ. Ἡ τιμωρία των θά εἶναι δικαία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, εἰς τό χωρίον Μυλότοπος ἡ Π. Ν. Κ., ἐτῶν 64, ἔδωσεν, ἐκ λάθους, εἰς τόν ἔγγονον τῆς Νικόλαον, ἡλικίας 5 μηνῶν, ἀντί τοῦ φαρμάκου του, γεωργικόν φάρμακον. Τό νήπιον ἀπεβίωσεν μετ’ ὀλίγας ὥρας, ἀπό τῆς χορηγήσεως τοῦ φαρμάκου.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!