Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ…

«Τόν Σεπτέμβριον θ’ ἀρχίσῃ τό “γύρισμα” τῆς νέας ταινίας τῆς “Φόξ” μέ τίτλον “Ὀδύσσεια” καί βάσιν τό ὁμώνυμον ἔργον τοῦ κ. Νικ. Καζαντζάκη. Ἤδη ὁ Κίμων Φράϊερ ἔκαμεν εὐρεῖαν περίληψιν τοῦ βιβλίου διά νά γίνῃ τό σενάριον». Οἱ Ἀμερικανοί, προφανῶς, ἀγνοοῦν, ὅτι, ἀρκετούς αἰῶνας πρό τῶν ἀηδιῶν τοῦ Καζαντζάκη, ἔγραψεν τήν Ὀδύσσειαν ὁ ἀείμνηστος Ὅμηρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θά εἶχαν νά πληρώσουν καί ποσοστά. Ἄς πληρώσουν, ὅμως, τώρα τά ἐπίχειρα τῆς ἀμαθείας των εἰς τόν κ. Φράϊερ. Ἡ τιμωρία των θά εἶναι δικαία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, εἰς τό χωρίον Μυλότοπος ἡ Π. Ν. Κ., ἐτῶν 64, ἔδωσεν, ἐκ λάθους, εἰς τόν ἔγγονον τῆς Νικόλαον, ἡλικίας 5 μηνῶν, ἀντί τοῦ φαρμάκου του, γεωργικόν φάρμακον. Τό νήπιον ἀπεβίωσεν μετ’ ὀλίγας ὥρας, ἀπό τῆς χορηγήσεως τοῦ φαρμάκου.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε