ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ…

«Τόν Σεπτέμβριον θ’ ἀρχίσῃ τό “γύρισμα” τῆς νέας ταινίας τῆς “Φόξ” μέ τίτλον “Ὀδύσσεια” καί βάσιν τό ὁμώνυμον ἔργον τοῦ κ. Νικ. Καζαντζάκη. Ἤδη ὁ Κίμων Φράϊερ ἔκαμεν εὐρεῖαν περίληψιν τοῦ βιβλίου διά νά γίνῃ τό σενάριον». Οἱ Ἀμερικανοί, προφανῶς, ἀγνοοῦν, ὅτι, ἀρκετούς αἰῶνας πρό τῶν ἀηδιῶν τοῦ Καζαντζάκη, ἔγραψεν τήν Ὀδύσσειαν ὁ ἀείμνηστος Ὅμηρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θά εἶχαν νά πληρώσουν καί ποσοστά. Ἄς πληρώσουν, ὅμως, τώρα τά ἐπίχειρα τῆς ἀμαθείας των εἰς τόν κ. Φράϊερ. Ἡ τιμωρία των θά εἶναι δικαία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, εἰς τό χωρίον Μυλότοπος ἡ Π. Ν. Κ., ἐτῶν 64, ἔδωσεν, ἐκ λάθους, εἰς τόν ἔγγονον τῆς Νικόλαον, ἡλικίας 5 μηνῶν, ἀντί τοῦ φαρμάκου του, γεωργικόν φάρμακον. Τό νήπιον ἀπεβίωσεν μετ’ ὀλίγας ὥρας, ἀπό τῆς χορηγήσεως τοῦ φαρμάκου.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ