ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ…

«Τόν Σεπτέμβριον θ’ ἀρχίσῃ τό “γύρισμα” τῆς νέας ταινίας τῆς “Φόξ” μέ τίτλον “Ὀδύσσεια” καί βάσιν τό ὁμώνυμον ἔργον τοῦ κ. Νικ. Καζαντζάκη. Ἤδη ὁ Κίμων Φράϊερ ἔκαμεν εὐρεῖαν περίληψιν τοῦ βιβλίου διά νά γίνῃ τό σενάριον». Οἱ Ἀμερικανοί, προφανῶς, ἀγνοοῦν, ὅτι, ἀρκετούς αἰῶνας πρό τῶν ἀηδιῶν τοῦ Καζαντζάκη, ἔγραψεν τήν Ὀδύσσειαν ὁ ἀείμνηστος Ὅμηρος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θά εἶχαν νά πληρώσουν καί ποσοστά. Ἄς πληρώσουν, ὅμως, τώρα τά ἐπίχειρα τῆς ἀμαθείας των εἰς τόν κ. Φράϊερ. Ἡ τιμωρία των θά εἶναι δικαία.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Γιαννιτσῶν, εἰς τό χωρίον Μυλότοπος ἡ Π. Ν. Κ., ἐτῶν 64, ἔδωσεν, ἐκ λάθους, εἰς τόν ἔγγονον τῆς Νικόλαον, ἡλικίας 5 μηνῶν, ἀντί τοῦ φαρμάκου του, γεωργικόν φάρμακον. Τό νήπιον ἀπεβίωσεν μετ’ ὀλίγας ὥρας, ἀπό τῆς χορηγήσεως τοῦ φαρμάκου.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ