Σάββατον, 26 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ

«Ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε τήν χορήγησιν εἰς τούς ἄνδρας τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἐφ’ ἅπαξ ἀποζημιώσεως δι’ ὑπερωριακήν ἀπασχόλησιν κατά τήν περίοδον τῶν ἐκλογῶν». Ὀρθότατα!… Φανταζόμεθα ὅμως, τί θά ἐπλήρωνεν ὁ Προϋπολογισμός, ἐάν ἡ περιβόητος κυβέρνησις Δόβα-Ποταμιάνου ἀπεφάσιζε νά ἀποζημιώσῃ ὅλα ἐκεῖνα τά ὄργανα τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τά ὁποῖα εἶχον ὑποβληθῇ εἰς τήν γνωστήν… ὑπερωριακήν ἐργασίαν τοῦ 1961!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ ΝΕΦΡΟΥ
ΡΙΣΜΟΝΤ (Βιργινία)

Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἰατρικῆς, ἐγένετο εἰς τό ἐνταῦθα Πανεπιστημιακόν νοσοκομεῖον, δευτέρα μεταμόσχευσις νεφροῦ εἰς ἀσθενῆ, κατόπιν ἀποτυχίας τῆς πρώτης μεταμοσχεύσεως. Ὁ ἀσθενής ὁ ὁποῖος εἶναι ἡλικίας 37 ἐτῶν, ὀνομάζεται Τζέϊμς Κόννορ καί ὑπεβλήθη εἰς τήν δευτέραν ἐγχείρησιν, πρό δύο μηνῶν. Ὡς ἀνεκοίνωσαν οἱ ἰατροί τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου, ἡ κατάστασις τοῦ ἀσθενοῦς, οὐδεμίαν ἐμπνέει ἀνησυχίαν.

* Ἐπειδή ἡ 27η Ὀκτωβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 26ης Ὀκτωβρίου 1963.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.