Σάββατον, 26 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ

«Ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε τήν χορήγησιν εἰς τούς ἄνδρας τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἐφ’ ἅπαξ ἀποζημιώσεως δι’ ὑπερωριακήν ἀπασχόλησιν κατά τήν περίοδον τῶν ἐκλογῶν». Ὀρθότατα!… Φανταζόμεθα ὅμως, τί θά ἐπλήρωνεν ὁ Προϋπολογισμός, ἐάν ἡ περιβόητος κυβέρνησις Δόβα-Ποταμιάνου ἀπεφάσιζε νά ἀποζημιώσῃ ὅλα ἐκεῖνα τά ὄργανα τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τά ὁποῖα εἶχον ὑποβληθῇ εἰς τήν γνωστήν… ὑπερωριακήν ἐργασίαν τοῦ 1961!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ ΝΕΦΡΟΥ
ΡΙΣΜΟΝΤ (Βιργινία)

Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἰατρικῆς, ἐγένετο εἰς τό ἐνταῦθα Πανεπιστημιακόν νοσοκομεῖον, δευτέρα μεταμόσχευσις νεφροῦ εἰς ἀσθενῆ, κατόπιν ἀποτυχίας τῆς πρώτης μεταμοσχεύσεως. Ὁ ἀσθενής ὁ ὁποῖος εἶναι ἡλικίας 37 ἐτῶν, ὀνομάζεται Τζέϊμς Κόννορ καί ὑπεβλήθη εἰς τήν δευτέραν ἐγχείρησιν, πρό δύο μηνῶν. Ὡς ἀνεκοίνωσαν οἱ ἰατροί τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου, ἡ κατάστασις τοῦ ἀσθενοῦς, οὐδεμίαν ἐμπνέει ἀνησυχίαν.

* Ἐπειδή ἡ 27η Ὀκτωβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 26ης Ὀκτωβρίου 1963.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις