ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 26 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ

«Ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε τήν χορήγησιν εἰς τούς ἄνδρας τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἐφ’ ἅπαξ ἀποζημιώσεως δι’ ὑπερωριακήν ἀπασχόλησιν κατά τήν περίοδον τῶν ἐκλογῶν». Ὀρθότατα!… Φανταζόμεθα ὅμως, τί θά ἐπλήρωνεν ὁ Προϋπολογισμός, ἐάν ἡ περιβόητος κυβέρνησις Δόβα-Ποταμιάνου ἀπεφάσιζε νά ἀποζημιώσῃ ὅλα ἐκεῖνα τά ὄργανα τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τά ὁποῖα εἶχον ὑποβληθῇ εἰς τήν γνωστήν… ὑπερωριακήν ἐργασίαν τοῦ 1961!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΓΙΝΕΝ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ ΝΕΦΡΟΥ
ΡΙΣΜΟΝΤ (Βιργινία)

Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἰατρικῆς, ἐγένετο εἰς τό ἐνταῦθα Πανεπιστημιακόν νοσοκομεῖον, δευτέρα μεταμόσχευσις νεφροῦ εἰς ἀσθενῆ, κατόπιν ἀποτυχίας τῆς πρώτης μεταμοσχεύσεως. Ὁ ἀσθενής ὁ ὁποῖος εἶναι ἡλικίας 37 ἐτῶν, ὀνομάζεται Τζέϊμς Κόννορ καί ὑπεβλήθη εἰς τήν δευτέραν ἐγχείρησιν, πρό δύο μηνῶν. Ὡς ἀνεκοίνωσαν οἱ ἰατροί τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου, ἡ κατάστασις τοῦ ἀσθενοῦς, οὐδεμίαν ἐμπνέει ἀνησυχίαν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923