Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ

Ἐκ Βηρυττοῦ τηλεγραφοῦν: «Συνεχίζεται εἰς τόν Λίβανον ἡ ἐκστρατεία κατά τοῦ τουΐστ. Αἱ ἐφημερίδες γράφουν σήμερον ὅτι συνελήφθησαν 12 ἄτομα, διότι ἐφωράθησαν χορεύοντα τουΐστ, παρά τήν ἀπαγορευτικήν διαταγήν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν». Εἰς τάς χώρας αὐτάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπου ἐκυριάρχει μέχρι πρό τινος ὁ χορός τῆς κοιλίας, τό τουΐστ θά ἔπρεπε νά φαίνεται σεμνός χορός! Εἰδικῶς, μάλιστα, ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν θά ἔπρεπε νά εὑρίσκῃ ἀνεπίληπτον, ἀφοῦ δέν ἀποκαλύπτει τίποτε ἀπό τά… ἐσώτερα τῶν χορευτῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς του εἰς Κογκό, ἐπεσκέφθη τόν Μέγαν Αὐλάρχην, τόν ὁποῖον παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ πρός τούς Βασιλεῖς καί τόν Διάδοχον τήν λύπην του, διότι, ἐκ λόγων ἀνωτέρων τῆς θελήσεώς του, δέν θά καταστῇ δυνατόν νά παραστῇ κατά τήν μεθαυριανήν ὑποδοχήν τοῦ πριγκηπικοῦ ζεύγους εἰς τάς Ἀθήνας. Λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ κ. δημάρχου, τόν Διάδοχον καί τήν Πριγκήπισσαν Ἄνναν-Μαρίαν θά προσφωνήσῃ εἰς τήν Πύλην τοῦ Ἀδριανοῦ, κατά τήν εἴσοδόν των εἰς τήν πρωτεύουσαν, ὁ δημαρχεύων κ. Ἀχ. Ἀντωνόπουλος, πρόεδρος δημοτικοῦ συμβουλίου.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ