Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ

Ἐκ Βηρυττοῦ τηλεγραφοῦν: «Συνεχίζεται εἰς τόν Λίβανον ἡ ἐκστρατεία κατά τοῦ τουΐστ. Αἱ ἐφημερίδες γράφουν σήμερον ὅτι συνελήφθησαν 12 ἄτομα, διότι ἐφωράθησαν χορεύοντα τουΐστ, παρά τήν ἀπαγορευτικήν διαταγήν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν». Εἰς τάς χώρας αὐτάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅπου ἐκυριάρχει μέχρι πρό τινος ὁ χορός τῆς κοιλίας, τό τουΐστ θά ἔπρεπε νά φαίνεται σεμνός χορός! Εἰδικῶς, μάλιστα, ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν θά ἔπρεπε νά εὑρίσκῃ ἀνεπίληπτον, ἀφοῦ δέν ἀποκαλύπτει τίποτε ἀπό τά… ἐσώτερα τῶν χορευτῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, πρό τῆς ἀναχωρήσεώς του εἰς Κογκό, ἐπεσκέφθη τόν Μέγαν Αὐλάρχην, τόν ὁποῖον παρεκάλεσε νά διαβιβάσῃ πρός τούς Βασιλεῖς καί τόν Διάδοχον τήν λύπην του, διότι, ἐκ λόγων ἀνωτέρων τῆς θελήσεώς του, δέν θά καταστῇ δυνατόν νά παραστῇ κατά τήν μεθαυριανήν ὑποδοχήν τοῦ πριγκηπικοῦ ζεύγους εἰς τάς Ἀθήνας. Λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ κ. δημάρχου, τόν Διάδοχον καί τήν Πριγκήπισσαν Ἄνναν-Μαρίαν θά προσφωνήσῃ εἰς τήν Πύλην τοῦ Ἀδριανοῦ, κατά τήν εἴσοδόν των εἰς τήν πρωτεύουσαν, ὁ δημαρχεύων κ. Ἀχ. Ἀντωνόπουλος, πρόεδρος δημοτικοῦ συμβουλίου.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ