Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ

«Καί ὄγδοον τέκνον ἀναμένει τόν Ἰούλιον ἡ κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ, σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης καί νύμφη τοῦ Προέδρου. Τό ζεῦγος Κέννεδυ ἔχει μίαν κόρην καί 6 υἱούς». Ὅλαι αἱ δυναστεῖαι προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρους ἀπογόνους. Δι’ ὅ καί ἡ δυναστεία τῶν Κέννεδυ φυσικόν εἶναι νά καταβάλλῃ τήν ἰδίαν προσπάθειαν, ἀφοῦ καί 8, καί 10 υἱούς νά ἀποκτήσῃ ὁ καθείς των, εἶναι βέβαιον ὅτι θά γίνουν Ὑπουργοί ἤ γερουσιασταί.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, ἀπαντῶν εἰς τήν ἀνακοίνωσιν τῶν δημοτικῶν συμβούλων τῆς Ἀριστερᾶς ἐπί τοῦ θέματος τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, εἶπεν ὅτι πράττει πᾶν ὅ,τι ἐπιβάλλεται πρός περιφρούρησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Δήμου, οἱ δέ σύμβουλοι τῆς Ἀριστερᾶς δύνανται νά συνεχίζουν τήν παθητικήν πολιτικήν των ἡ ὁποία καταλήγει εἰς βάρος τοῦ Δήμου.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ