Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ

«Καί ὄγδοον τέκνον ἀναμένει τόν Ἰούλιον ἡ κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ, σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης καί νύμφη τοῦ Προέδρου. Τό ζεῦγος Κέννεδυ ἔχει μίαν κόρην καί 6 υἱούς». Ὅλαι αἱ δυναστεῖαι προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρους ἀπογόνους. Δι’ ὅ καί ἡ δυναστεία τῶν Κέννεδυ φυσικόν εἶναι νά καταβάλλῃ τήν ἰδίαν προσπάθειαν, ἀφοῦ καί 8, καί 10 υἱούς νά ἀποκτήσῃ ὁ καθείς των, εἶναι βέβαιον ὅτι θά γίνουν Ὑπουργοί ἤ γερουσιασταί.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, ἀπαντῶν εἰς τήν ἀνακοίνωσιν τῶν δημοτικῶν συμβούλων τῆς Ἀριστερᾶς ἐπί τοῦ θέματος τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, εἶπεν ὅτι πράττει πᾶν ὅ,τι ἐπιβάλλεται πρός περιφρούρησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Δήμου, οἱ δέ σύμβουλοι τῆς Ἀριστερᾶς δύνανται νά συνεχίζουν τήν παθητικήν πολιτικήν των ἡ ὁποία καταλήγει εἰς βάρος τοῦ Δήμου.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ