ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ

«Καί ὄγδοον τέκνον ἀναμένει τόν Ἰούλιον ἡ κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ, σύζυγος τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης καί νύμφη τοῦ Προέδρου. Τό ζεῦγος Κέννεδυ ἔχει μίαν κόρην καί 6 υἱούς». Ὅλαι αἱ δυναστεῖαι προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν ὅσον τό δυνατόν περισσοτέρους ἀπογόνους. Δι’ ὅ καί ἡ δυναστεία τῶν Κέννεδυ φυσικόν εἶναι νά καταβάλλῃ τήν ἰδίαν προσπάθειαν, ἀφοῦ καί 8, καί 10 υἱούς νά ἀποκτήσῃ ὁ καθείς των, εἶναι βέβαιον ὅτι θά γίνουν Ὑπουργοί ἤ γερουσιασταί.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, ἀπαντῶν εἰς τήν ἀνακοίνωσιν τῶν δημοτικῶν συμβούλων τῆς Ἀριστερᾶς ἐπί τοῦ θέματος τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, εἶπεν ὅτι πράττει πᾶν ὅ,τι ἐπιβάλλεται πρός περιφρούρησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Δήμου, οἱ δέ σύμβουλοι τῆς Ἀριστερᾶς δύνανται νά συνεχίζουν τήν παθητικήν πολιτικήν των ἡ ὁποία καταλήγει εἰς βάρος τοῦ Δήμου.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ