Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΟΝ ΔΩΡΟΝ!

Μεταδίδεται ἐκ Τζακάρτας: «Ἰνδονησιακά στρατεύματα εἰς τήν Βόρειον Σουμάτραν παρέδοσαν εἰς τόν Νοτιοσλαύον ὑπουργόν Ἀμύνης, στρατηγόν Ἰβάν Κόζνιακ, ζῶσαν τίγριν, ἵνα παραδώσῃ αὐτήν, ἐκ μέρους των, εἰς τόν πρόεδρον Τίτο. Ὁ στρατηγός Κόζνιακ περιοδεύει εἰς Πολυνησίαν, προσκεκλημένος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ συναδέλφου του στρατηγοῦ Ἀμπντούλ Χάρις Ναζούθιον». Πολύ ἐπικίνδυνον δῶρον, αὐτό πού προσέφεραν εἰς τόν στρατάρχην τά Ἰνδονησιακά στρατεύματα. Ἀλλ’ εὐτυχῶς, εἰς τό Βελιγράδι πνέει ὁ φοβερός «κόσαβας», ὁ βόρειος ἄνεμος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θ’ ἀνθέξῃ τό θηρίον, συνηθισμένον ἀπό τό κλῖμα τῆς Ἰνδονησίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΞΑΡΣΙΣ

Εἰς τά ὑγειονομικά κέντρα ἐδόθη ἐντολή ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, ὅπως συνεχισθῇ ὁ ἐμβολιασμός τῶν παιδιῶν δι’ ἀντιδιφθεριτικοῦ ἐμβολίου, λόγῳ τῆς παρατηρουμένης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας ἐξάρσεως τῆς νόσου.
Σχετικῶς ἀνεκοινώθη ὅτι κατά τόν παρελθόντα μῆνα ἐσημειώθησαν 117 κρούσματα διφθερίτιδος, κατά δέ τόν λήγοντα μῆνα ἐσημειώθη ἔξαρσις τῆς νόσου, ἡ ὁποία ὅμως δέν ἔχει λάβει τήν μορφήν ἐπιδημίας.

Απόψεις

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.