Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΟΝ ΔΩΡΟΝ!

Μεταδίδεται ἐκ Τζακάρτας: «Ἰνδονησιακά στρατεύματα εἰς τήν Βόρειον Σουμάτραν παρέδοσαν εἰς τόν Νοτιοσλαύον ὑπουργόν Ἀμύνης, στρατηγόν Ἰβάν Κόζνιακ, ζῶσαν τίγριν, ἵνα παραδώσῃ αὐτήν, ἐκ μέρους των, εἰς τόν πρόεδρον Τίτο. Ὁ στρατηγός Κόζνιακ περιοδεύει εἰς Πολυνησίαν, προσκεκλημένος τοῦ Ἰνδονησιακοῦ συναδέλφου του στρατηγοῦ Ἀμπντούλ Χάρις Ναζούθιον». Πολύ ἐπικίνδυνον δῶρον, αὐτό πού προσέφεραν εἰς τόν στρατάρχην τά Ἰνδονησιακά στρατεύματα. Ἀλλ’ εὐτυχῶς, εἰς τό Βελιγράδι πνέει ὁ φοβερός «κόσαβας», ὁ βόρειος ἄνεμος, εἰς τόν ὁποῖον δέν θ’ ἀνθέξῃ τό θηρίον, συνηθισμένον ἀπό τό κλῖμα τῆς Ἰνδονησίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΞΑΡΣΙΣ

Εἰς τά ὑγειονομικά κέντρα ἐδόθη ἐντολή ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, ὅπως συνεχισθῇ ὁ ἐμβολιασμός τῶν παιδιῶν δι’ ἀντιδιφθεριτικοῦ ἐμβολίου, λόγῳ τῆς παρατηρουμένης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας ἐξάρσεως τῆς νόσου.
Σχετικῶς ἀνεκοινώθη ὅτι κατά τόν παρελθόντα μῆνα ἐσημειώθησαν 117 κρούσματα διφθερίτιδος, κατά δέ τόν λήγοντα μῆνα ἐσημειώθη ἔξαρσις τῆς νόσου, ἡ ὁποία ὅμως δέν ἔχει λάβει τήν μορφήν ἐπιδημίας.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε