Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἰς τήν Τουρκίαν ὑπάρχουν 12 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων. Καταπληκτική ὁμολογία διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά πρέπει τά 6 ἕβδομα τοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι ἀγράμματα! Μᾶς λέγουν οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἔχουν ὑπερβῇ τά 27.000.000 ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί παραμυθιοῦ τῆς Χαλιμᾶς. Ὡς ἀπεδείχθη στατιστικῶς, δέν εἶναι περισσότεροι τῶν 14 ἑκατομμυρίων καί, συνεπῶς, τά 12 ἑκατομμύρια τῶν ἀναλφαβήτων ἀποτελοῦν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐφ’ ᾧ καί ἐξηγεῖται πλέον τό χαμηλότατον ἐπίπεδον τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καί παραμένει ἀνεξήγητος ἡ ἀδυναμία τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν ἀγρίαν αὐτήν χώραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου, ἐτερματίσθη ἡ ἀπογραφή ὑπό τῶν εἰδικῶν συνεργείων, ὅλων τῶν ἐκ τῶν τελευταίων πλημμυρῶν πληγέντων κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, προκειμένου νά γίνῃ ἡ κατάταξις αὐτῶν, εἰς κατηγορίας, ἀναλόγως τῶν ζημιῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντός τῶν ἡμερῶν θά γίνῃ διανομή εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς δεμάτων τροφίμων καί ἱματισμοῦ.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.