ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἰς τήν Τουρκίαν ὑπάρχουν 12 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων. Καταπληκτική ὁμολογία διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά πρέπει τά 6 ἕβδομα τοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι ἀγράμματα! Μᾶς λέγουν οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἔχουν ὑπερβῇ τά 27.000.000 ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί παραμυθιοῦ τῆς Χαλιμᾶς. Ὡς ἀπεδείχθη στατιστικῶς, δέν εἶναι περισσότεροι τῶν 14 ἑκατομμυρίων καί, συνεπῶς, τά 12 ἑκατομμύρια τῶν ἀναλφαβήτων ἀποτελοῦν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐφ’ ᾧ καί ἐξηγεῖται πλέον τό χαμηλότατον ἐπίπεδον τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καί παραμένει ἀνεξήγητος ἡ ἀδυναμία τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν ἀγρίαν αὐτήν χώραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου, ἐτερματίσθη ἡ ἀπογραφή ὑπό τῶν εἰδικῶν συνεργείων, ὅλων τῶν ἐκ τῶν τελευταίων πλημμυρῶν πληγέντων κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, προκειμένου νά γίνῃ ἡ κατάταξις αὐτῶν, εἰς κατηγορίας, ἀναλόγως τῶν ζημιῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντός τῶν ἡμερῶν θά γίνῃ διανομή εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς δεμάτων τροφίμων καί ἱματισμοῦ.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!