Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἰς τήν Τουρκίαν ὑπάρχουν 12 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων. Καταπληκτική ὁμολογία διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά πρέπει τά 6 ἕβδομα τοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι ἀγράμματα! Μᾶς λέγουν οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἔχουν ὑπερβῇ τά 27.000.000 ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί παραμυθιοῦ τῆς Χαλιμᾶς. Ὡς ἀπεδείχθη στατιστικῶς, δέν εἶναι περισσότεροι τῶν 14 ἑκατομμυρίων καί, συνεπῶς, τά 12 ἑκατομμύρια τῶν ἀναλφαβήτων ἀποτελοῦν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐφ’ ᾧ καί ἐξηγεῖται πλέον τό χαμηλότατον ἐπίπεδον τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καί παραμένει ἀνεξήγητος ἡ ἀδυναμία τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν ἀγρίαν αὐτήν χώραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου, ἐτερματίσθη ἡ ἀπογραφή ὑπό τῶν εἰδικῶν συνεργείων, ὅλων τῶν ἐκ τῶν τελευταίων πλημμυρῶν πληγέντων κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, προκειμένου νά γίνῃ ἡ κατάταξις αὐτῶν, εἰς κατηγορίας, ἀναλόγως τῶν ζημιῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντός τῶν ἡμερῶν θά γίνῃ διανομή εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς δεμάτων τροφίμων καί ἱματισμοῦ.

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ