ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἰς τήν Τουρκίαν ὑπάρχουν 12 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων. Καταπληκτική ὁμολογία διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά πρέπει τά 6 ἕβδομα τοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι ἀγράμματα! Μᾶς λέγουν οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἔχουν ὑπερβῇ τά 27.000.000 ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί παραμυθιοῦ τῆς Χαλιμᾶς. Ὡς ἀπεδείχθη στατιστικῶς, δέν εἶναι περισσότεροι τῶν 14 ἑκατομμυρίων καί, συνεπῶς, τά 12 ἑκατομμύρια τῶν ἀναλφαβήτων ἀποτελοῦν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐφ’ ᾧ καί ἐξηγεῖται πλέον τό χαμηλότατον ἐπίπεδον τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καί παραμένει ἀνεξήγητος ἡ ἀδυναμία τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν ἀγρίαν αὐτήν χώραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου, ἐτερματίσθη ἡ ἀπογραφή ὑπό τῶν εἰδικῶν συνεργείων, ὅλων τῶν ἐκ τῶν τελευταίων πλημμυρῶν πληγέντων κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, προκειμένου νά γίνῃ ἡ κατάταξις αὐτῶν, εἰς κατηγορίας, ἀναλόγως τῶν ζημιῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντός τῶν ἡμερῶν θά γίνῃ διανομή εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς δεμάτων τροφίμων καί ἱματισμοῦ.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!