ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, εἰς τήν Τουρκίαν ὑπάρχουν 12 ἑκατομμύρια ἀναλφαβήτων. Καταπληκτική ὁμολογία διότι, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, θά πρέπει τά 6 ἕβδομα τοῦ πληθυσμοῦ νά εἶναι ἀγράμματα! Μᾶς λέγουν οἱ Τοῦρκοι ὅτι ἔχουν ὑπερβῇ τά 27.000.000 ἀλλά μᾶλλον πρόκειται περί παραμυθιοῦ τῆς Χαλιμᾶς. Ὡς ἀπεδείχθη στατιστικῶς, δέν εἶναι περισσότεροι τῶν 14 ἑκατομμυρίων καί, συνεπῶς, τά 12 ἑκατομμύρια τῶν ἀναλφαβήτων ἀποτελοῦν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τοῦ πληθυσμοῦ. Ἐφ’ ᾧ καί ἐξηγεῖται πλέον τό χαμηλότατον ἐπίπεδον τοῦ Τουρκικοῦ πολιτισμοῦ καί παραμένει ἀνεξήγητος ἡ ἀδυναμία τῶν Ἀμερικανῶν πρός τήν ἀγρίαν αὐτήν χώραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΩΛΟΚΛΗΡΩΘΗ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ὑπουργείου, ἐτερματίσθη ἡ ἀπογραφή ὑπό τῶν εἰδικῶν συνεργείων, ὅλων τῶν ἐκ τῶν τελευταίων πλημμυρῶν πληγέντων κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, προκειμένου νά γίνῃ ἡ κατάταξις αὐτῶν, εἰς κατηγορίας, ἀναλόγως τῶν ζημιῶν τάς ὁποίας ὑπέστησαν. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντός τῶν ἡμερῶν θά γίνῃ διανομή εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς δεμάτων τροφίμων καί ἱματισμοῦ.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ