Σάββατον, 25 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

«Δύο Ἀμερικανικαί ὁμάδες ὀρειβατῶν κατέκτησαν προχθές τό Ἕβερεστ. Εἶναι ἡ πρώτη παρόμοια συνάντησις, πού ἔγινε καί ἡ πρώτη φορά, πού τέσσαρες πολῖται ἑνός ἔθνους ἥνωσαν τάς χεῖρας των εἰς τά ἀπρόσιτα Ἱμαλάϊα». Ἐπρόκειτο, μέ ἄλλας λέξεις, περί κυριολεκτικῆς «συναντήσεως κορυφῆς», ἀφοῦ ἔγινεν εἰς τά ὕψη τῶν Ἱμαλαΐων! Καί τό μόνον κακόν εἶναι, ὅτι οἱ συναντηθέντες ἦσαν ὅλοι Ἀμερικανοί, καί συνεπῶς δέν θά βγῇ τίποτε ἀπό τήν συνάντησιν αὐτήν. Ἀλλά μήπως καί ἀπό ὅλας τάς μέχρι τοῦδε διασκέψεις κορυφῆς ἐβγῆκε τίποτε ἀξιόλογον;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ

Τό πρακτορεῖον εἰδήσεων «ΤΑΣ» μετέδωσεν ὅτι εἰς τό ἰνστιτοῦτον χειρογράφων τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Γεωργίας ἀνευρέθη χειρόγραφον τοῦ διασήμου Ρώσσου μουσουργοῦ Τσαϊκόφσκυ, τό ὁποῖον ἦτο μέχρι τοῦδε ἄγνωστον. Τό χειρόγραφον ἀφορᾶ εἰς ἆσμα ὑπό τόν τίτλον «Τό χρυσό σύννεφο κοιμήθηκε» καί φέρει τήν ὑπογραφήν τοῦ Τσαϊκόφσκυ, ὑπό ἡμερομηνίαν 5 Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1887. Κατά τήν ἐποχήν ἐκείνην ὁ διάσημος μουσουργός ἀνεπαύετο εἰς τήν λουτρόπολιν Μπορζόμι τῆς Γεωργίας. Τό ἆσμα εἶναι μελοποίησις ὑπό τοῦ Τσαϊκόφσκυ Ρωσσικοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ τοῦ ποιητοῦ Μιχαήλ Λέρμοντωφ.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ