Σάββατον, 25 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

«Δύο Ἀμερικανικαί ὁμάδες ὀρειβατῶν κατέκτησαν προχθές τό Ἕβερεστ. Εἶναι ἡ πρώτη παρόμοια συνάντησις, πού ἔγινε καί ἡ πρώτη φορά, πού τέσσαρες πολῖται ἑνός ἔθνους ἥνωσαν τάς χεῖρας των εἰς τά ἀπρόσιτα Ἱμαλάϊα». Ἐπρόκειτο, μέ ἄλλας λέξεις, περί κυριολεκτικῆς «συναντήσεως κορυφῆς», ἀφοῦ ἔγινεν εἰς τά ὕψη τῶν Ἱμαλαΐων! Καί τό μόνον κακόν εἶναι, ὅτι οἱ συναντηθέντες ἦσαν ὅλοι Ἀμερικανοί, καί συνεπῶς δέν θά βγῇ τίποτε ἀπό τήν συνάντησιν αὐτήν. Ἀλλά μήπως καί ἀπό ὅλας τάς μέχρι τοῦδε διασκέψεις κορυφῆς ἐβγῆκε τίποτε ἀξιόλογον;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ

Τό πρακτορεῖον εἰδήσεων «ΤΑΣ» μετέδωσεν ὅτι εἰς τό ἰνστιτοῦτον χειρογράφων τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Γεωργίας ἀνευρέθη χειρόγραφον τοῦ διασήμου Ρώσσου μουσουργοῦ Τσαϊκόφσκυ, τό ὁποῖον ἦτο μέχρι τοῦδε ἄγνωστον. Τό χειρόγραφον ἀφορᾶ εἰς ἆσμα ὑπό τόν τίτλον «Τό χρυσό σύννεφο κοιμήθηκε» καί φέρει τήν ὑπογραφήν τοῦ Τσαϊκόφσκυ, ὑπό ἡμερομηνίαν 5 Ἰουλίου τοῦ ἔτους 1887. Κατά τήν ἐποχήν ἐκείνην ὁ διάσημος μουσουργός ἀνεπαύετο εἰς τήν λουτρόπολιν Μπορζόμι τῆς Γεωργίας. Τό ἆσμα εἶναι μελοποίησις ὑπό τοῦ Τσαϊκόφσκυ Ρωσσικοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ τοῦ ποιητοῦ Μιχαήλ Λέρμοντωφ.

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!