Σάββατον, 25 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ

Μία ἐφημερίς ἀνέγραψε χθές ὅτι ἡ Κυβέρνησις σκέπτεται νά ἀναθεωρήσῃ τήν «Δίκη τῶν Ἕξ», «διά νά ἀποκατασταθῇ ἡ παράταξις ἡ ἐκπροσωπουμένη τότε ὑπ’ αὐτῶν καί κυβερνῶσα κατ’ οὐσίαν σήμερον». Μολονότι δύο-τρεῖς ἐκ τῶν Ἕξ ἐπλήρωσαν, ἀδίκως τάς ἁμαρτίας τῶν ἄλλων, δέν νομίζομεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐτόλμα, μετά 40 ὁλόκληρα ἔτη, νά προβῇ εἰς τοιαύτην ἐνέργειαν, ἡ ὁποία θά ἀφύπνιζε παλαιά πάθη καί θά ὡδήγει εἰς παντός εἴδους ἀνωμαλίας! Ἄλλως τε, ἕως ὅτου ὀργανωθῇ ἡ ἀναθεώρησις τῆς δίκης τῶν Ἕξ, θά γίνῃ ἡ δίκη τῶν… Δεκαέξ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Φόρειν Ὄφφις ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ Βρεταννία ἐδέχθη κατ’ ἀρχήν νά ἐφοδιάσῃ τό Ἰράκ μέ ὅπλα. Ἐν τούτοις, ὁ ἐκπρόσωπος δέν ἠθέλησε νά ἀνακοινώσῃ ἄλλας λεπτομερείας. Ὡς γνωστό, κατά τό παρελθόν ἡ Ἀγγλία ὑπῆρξε τακτικός προμηθευτής ὅπλων εἰς τό Ἰράκ.

* Ἐπειδή ἡ 26η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 25ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.