Σάββατον, 25 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ

Μία ἐφημερίς ἀνέγραψε χθές ὅτι ἡ Κυβέρνησις σκέπτεται νά ἀναθεωρήσῃ τήν «Δίκη τῶν Ἕξ», «διά νά ἀποκατασταθῇ ἡ παράταξις ἡ ἐκπροσωπουμένη τότε ὑπ’ αὐτῶν καί κυβερνῶσα κατ’ οὐσίαν σήμερον». Μολονότι δύο-τρεῖς ἐκ τῶν Ἕξ ἐπλήρωσαν, ἀδίκως τάς ἁμαρτίας τῶν ἄλλων, δέν νομίζομεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐτόλμα, μετά 40 ὁλόκληρα ἔτη, νά προβῇ εἰς τοιαύτην ἐνέργειαν, ἡ ὁποία θά ἀφύπνιζε παλαιά πάθη καί θά ὡδήγει εἰς παντός εἴδους ἀνωμαλίας! Ἄλλως τε, ἕως ὅτου ὀργανωθῇ ἡ ἀναθεώρησις τῆς δίκης τῶν Ἕξ, θά γίνῃ ἡ δίκη τῶν… Δεκαέξ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Φόρειν Ὄφφις ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ Βρεταννία ἐδέχθη κατ’ ἀρχήν νά ἐφοδιάσῃ τό Ἰράκ μέ ὅπλα. Ἐν τούτοις, ὁ ἐκπρόσωπος δέν ἠθέλησε νά ἀνακοινώσῃ ἄλλας λεπτομερείας. Ὡς γνωστό, κατά τό παρελθόν ἡ Ἀγγλία ὑπῆρξε τακτικός προμηθευτής ὅπλων εἰς τό Ἰράκ.

* Ἐπειδή ἡ 26η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 25ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.