Σάββατον, 25 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ

Μία ἐφημερίς ἀνέγραψε χθές ὅτι ἡ Κυβέρνησις σκέπτεται νά ἀναθεωρήσῃ τήν «Δίκη τῶν Ἕξ», «διά νά ἀποκατασταθῇ ἡ παράταξις ἡ ἐκπροσωπουμένη τότε ὑπ’ αὐτῶν καί κυβερνῶσα κατ’ οὐσίαν σήμερον». Μολονότι δύο-τρεῖς ἐκ τῶν Ἕξ ἐπλήρωσαν, ἀδίκως τάς ἁμαρτίας τῶν ἄλλων, δέν νομίζομεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἐτόλμα, μετά 40 ὁλόκληρα ἔτη, νά προβῇ εἰς τοιαύτην ἐνέργειαν, ἡ ὁποία θά ἀφύπνιζε παλαιά πάθη καί θά ὡδήγει εἰς παντός εἴδους ἀνωμαλίας! Ἄλλως τε, ἕως ὅτου ὀργανωθῇ ἡ ἀναθεώρησις τῆς δίκης τῶν Ἕξ, θά γίνῃ ἡ δίκη τῶν… Δεκαέξ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟ ΙΡΑΚ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Φόρειν Ὄφφις ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ Βρεταννία ἐδέχθη κατ’ ἀρχήν νά ἐφοδιάσῃ τό Ἰράκ μέ ὅπλα. Ἐν τούτοις, ὁ ἐκπρόσωπος δέν ἠθέλησε νά ἀνακοινώσῃ ἄλλας λεπτομερείας. Ὡς γνωστό, κατά τό παρελθόν ἡ Ἀγγλία ὑπῆρξε τακτικός προμηθευτής ὅπλων εἰς τό Ἰράκ.

* Ἐπειδή ἡ 26η Μαΐου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 25ης Μαΐου 1963.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».