Σάββατον, 25 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

«Γερμανικόν δικαστήριον ἐπεδίκασεν ἀποζημίωσιν 15.000 μάρκων εἰς τήν πρώην αὐτοκράτειραν τῆς Περσίας Σοράγια διά συνέντευξιν τήν ὁποίαν ἐδημοσίευσεν ἡ “Νώϋς Μπλάτ” τοῦ Ἁμβούργου καί ἡ ὁποία ἐθεωρήθη ὅτι ἀπετέλει παραβίασιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς της. Εἰς τό δικαστήριον ἀπεδείχθη, ὅτι ἡ συνέντευξις οὐδέποτε εἶχε δοθῇ». Ὥστε, κατά τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, αἱ συνεντεύξεις, πού δέν ἐδόθησαν ποτέ εἶναι πολύ πιό συμφέρουσαι ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἰς τούς συνεντευξιαζομένους, ἀπό ἐκείνας, πού πραγματικῶς δίδονται, καί αἱ ὁποῖαι συνήθως… δέν πληρώνονται! Ἔτσι ἐπαληθεύει, διά μίαν ἀκόμη φοράν, τό ἀρχαῖον ρητόν, ὅτι ἡ σιωπή εἶναι χρυσός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Εἰς τό Ὑπ. Συντονισμοῦ ἐγένετο σήμερον τήν πρωίαν συγκέντρωσις τῶν Ἑλλήνων καί ξένων δημοσιογράφων, πρός τούς ὁποίους ὁ Ὑπουργός Συντονισμοῦ ἀναφερόμενος εἰς τήν χθεσινήν ἀνταλλαγήν τῶν κυριωτέρων ἐγγράφων τῆς συνδέσεως Ἑλλάδος καί Κοινῆς Ἀγορᾶς ἀνέπτυξε τήν σημασίαν αὐτῆς καί ἀπήντησεν ἀκολούθως εἰς ὑποβληθείσας ἐκ μέρους τῶν δημοσιογράφων ἐρωτήσεις.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…