Σάββατον, 25 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

«Γερμανικόν δικαστήριον ἐπεδίκασεν ἀποζημίωσιν 15.000 μάρκων εἰς τήν πρώην αὐτοκράτειραν τῆς Περσίας Σοράγια διά συνέντευξιν τήν ὁποίαν ἐδημοσίευσεν ἡ “Νώϋς Μπλάτ” τοῦ Ἁμβούργου καί ἡ ὁποία ἐθεωρήθη ὅτι ἀπετέλει παραβίασιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς της. Εἰς τό δικαστήριον ἀπεδείχθη, ὅτι ἡ συνέντευξις οὐδέποτε εἶχε δοθῇ». Ὥστε, κατά τήν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, αἱ συνεντεύξεις, πού δέν ἐδόθησαν ποτέ εἶναι πολύ πιό συμφέρουσαι ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἰς τούς συνεντευξιαζομένους, ἀπό ἐκείνας, πού πραγματικῶς δίδονται, καί αἱ ὁποῖαι συνήθως… δέν πληρώνονται! Ἔτσι ἐπαληθεύει, διά μίαν ἀκόμη φοράν, τό ἀρχαῖον ρητόν, ὅτι ἡ σιωπή εἶναι χρυσός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Εἰς τό Ὑπ. Συντονισμοῦ ἐγένετο σήμερον τήν πρωίαν συγκέντρωσις τῶν Ἑλλήνων καί ξένων δημοσιογράφων, πρός τούς ὁποίους ὁ Ὑπουργός Συντονισμοῦ ἀναφερόμενος εἰς τήν χθεσινήν ἀνταλλαγήν τῶν κυριωτέρων ἐγγράφων τῆς συνδέσεως Ἑλλάδος καί Κοινῆς Ἀγορᾶς ἀνέπτυξε τήν σημασίαν αὐτῆς καί ἀπήντησεν ἀκολούθως εἰς ὑποβληθείσας ἐκ μέρους τῶν δημοσιογράφων ἐρωτήσεις.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.