ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 25 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

«Ὁ πρόεδρος τοῦ συνδικάτου τῶν Τούρκων ἐργατῶν τεχνικῶν ἔργων Ἰμπραχήμ Περτελλῆ ἐδήλωσεν ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τάς ἐν Τουρκίᾳ Ἀμερικανικάς βάσεις Τοῦρκοι ἐργάται προτίθενται νά ἀφήσουν μακράς γενειάδας εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή ἱκανοποίησιν ὑπό τῶν Ἀμερικανῶν τῶν αἰτημάτων των περί παροχῆς εἰς αὐτούς καλλιτέρων συνθηκῶν ἐργασίας». Κατά τί, ὅμως, αἱ γενειάδες τῶν Τούρκων ἐργατῶν πρόκειται νά στενοχωρήσουν τούς Ἀμερικανούς ἐργοδότας των;… Ἐκτός πλέον ἄν ἐξέλεξαν αὐτόν τόν τρόπον διά νά τούς ὑπενθυμίζουν τόν… Φιδέλ Κάστρο, πού ἀπό κάτι τέτοια ἔγινε κομμουνιστής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΔΙΕΛΥΣΕ «ΠΕΙΡΑΤΑΣ»

Ἔξωθι τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν συνεκεντρώθησαν τήν πρωΐαν 400 περίπου «πειραταί», οἱ ὁποῖοι εἶχον ἐκδώσει πιστοποιητικόν τοῦ Ταμείου Ἀσφαλίσεως Ἀὐτοκινητιστῶν, προκειμένου νά λάβουν ἄδειαν ταξί καί ἐζήτουν, ὅπως γίνῃ δεκτόν τό αἴτημά των τοῦτο. Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου, ὅμως, διεμηνύθη, ὅτι ἁρμοδία διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ αἰτήματός των θά εἶναι ἡ μέλλουσα νά προέλθῃ ἐκ τῶν ἐκλογῶν πολιτική κυβέρνησις. Ἐπειδή οἱ αὐτοκινητισταί, παρά τήν ὡς ἄνω ἀπάντησιν, παρέμενον ἔξωθι τοῦ Ὑπουργείου, ἐζητήθη ἡ ἐπέμβασις τῆς Ἀστυνομίας, δύναμις τῆς ὁποίας διέλυσε τούς συγκεντρωθέντας.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ