Σάββατον 25 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΝΕΟΣ ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ

Ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐπεράτωσεν χθες τήν ὁμιλίαν του περί τοῦ Κυπριακοῦ: «Θά χρειασθῆ καί πάλιν ἀγών. Ἀλλά θά εἶναι καί πάλιν ἀνένδοτος καί τόν συνοδεύομεν μέ τήν ἰδίαν αἰσιοδοξίαν διά τό μέλλον, εἴτε προσεχές εἴτε ἀπώτερον». (Παρατεταμένα χειροκροτήματα). Μιά ρητορική κορώνα εὑρίσκει πάντοτε ἀνθρώπους προθύμους νά χειροκροτήσουν. Ἐάν, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶχαν καί ὀλίγην ἔστω μνήμην, θά ἐθυμοῦντο, ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ Ἀνενδότου ὑπῆρξεν… ἐνδοτικώτατος, ὅταν ἐπρόκειτο διά τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου Μεντερές καί ἐν νυκτερινῇ συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἐντίμου Πενίας, νά σκυλεύσῃ τά μικρά κόμματα! Αλλοίμονος δέ εἰς τήν Κύπρον, ἐάν κινδυνεύη ἀπό τοιοῦτον «ἀνένδοτον»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ ΕΙΣ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΟΞΦΟΡΔΗ (Ἀγγλία)

Ὁ κ. Τζών Μάρφυ προτίθεται νά μεταβῇ ἤ μᾶλλον νά προσγειωθῇ δι’ ἀλεξιπτώτου εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὅπου θά τελέση τούς γάμους του μετά τῆς δίδος Τζίλ Ρέν. Ὡς ἐγνώσθη, ὁ κ. Μάρφυ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκπαιδευτής ἀλεξιπτωτιστῶν, θά προσγειωθῇ μετά τοῦ παρανύμφου του καί ἑνός ἄλλου προσκεκλημένου εἰς ἀγρόν πλησίον τῆς ἐκκλησίας. Ἡ μέλλουσα σύζυγός του οὐδόλως ἀνησυχεῖ διά τήν πρόθεσιν τοῦ μνηστῆρος της δηλώσασα ὅτι «ὁ Τζών εἶναι λίαν πεπειραμένος ἀλεξιπτωτιστής».

Απόψεις

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.