Σάββατον 25 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟΝ 12!

Εἰς τήν πορείαν πρός τό Καστρί, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν ὑποψηφίων τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς ἐπέδωσαν ὑπόμνημα: Μεταξύ ἄλλων, κατήγγειλαν καί παρατυπίας τοῦ ἱδρύματος ὅπως «τήν εἰσαγωγήν φοιτητρίας εἰς τό ἐν λόγω τμῆμα, ἡ ὁποία ἔλαβε τούς βαθμούς: Ἔκθεσις 9, Φυσική 1, Μαθηματικά 2, Χημεία 0, σύνολον 12». Κύριος οἶδε εἰς ποίου Κεντρώου τήν ἐπέμβασιν ὀφείλεται τό χονδροκομμένον αὐτό ρουσφέτι τῆς εἰσαγωγῆς τῆς κουτσουροειδοῦς νέας. Ἄλλως τε, αὐτό εἶναι τό σύνθημα τοῦ κ. Ἀνενδότου: «Τά πάντα ὑπέρ τῆς Παιδείας!» – ἔστω καί μέ Μαθηματικά 2 καί Χημεία 0.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ἤρχισεν τό σύστημα τῶν ἀπαντητικῶν ἐπιστολῶν. Τό σύστημα τοῦτο συνίσταται εἰς τήν ἀποστολήν ἐπιστολῆς μέ πληρωμένα τά τέλη ἀπαντήσεως. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον διευκολύνονται οἱ ἔμποροι ὅπως λάβουν ἀπάντησιν ἐπί προτάσεών των πρός τούς πελάτας των, χωρίς οἱ τελευταῖοι νά ἐπιβαρύνονται μέ ταχυδρομικά τέλη. Ὁ ἀποστολεύς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς θά ἐπιβαρύνεται μέ γραμματόσημο ἀξίας 50 λεπτῶν πλέον τοῦ κανονικοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 26η Ἀπριλίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 25ης Ἀπριλίου 1964.

Απόψεις

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;