ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 24 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΦΙΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

«Ἡ ἀστυνομία καί αἱ λιμενικαί ἀρχαί τῆς Ἀμμοχώστου κατέσχον σήμερον 1.500 χιλιόγραμμα ὀπίου, τά ὁποῖα ἦσαν κρυμμένα εἰς τό φορτίον τουρκικοῦ ἱστιοφόρου. Αἱ τελωνειακαί ἀρχαί ὑπολογίζουν τήν ἀξίαν τοῦ φορτίου εἰς 1.500.000 λίρας Ἀγγλίας, διότι ἡ τιμή τοῦ ὀπίου κατά κιλόν ἀνέρχεται εἰς 1.000 λίρας Ἀγγλίας». Καί τώρα ἐξηγεῖται διατί ἡ Τουρκική μειονότης τῆς Κύπρου εἶναι τόσον φανατικῶς ἀφιονισμένη. Χίλια πεντακόσια κιλά ὀπίου θά ἠμποροῦσαν πολλαπλασίας τῶν 80.000 Τουρκοκυπρίων νά μεταβάλουν εἰς θηρία, πολύ δέ περισσότερον τούς Τουρκοκυπρίους τούτους, ἀπό γενετῆς των θηρία!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΕΨΙΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Αὔριον (11ην π.μ.) ἡ Ὁμοσπονδία Ρουμελιωτῶν Ἑλλάδος θά στέψῃ, κατόπιν πανδήμου δοξολογίας, τήν ἐν Ἀραχώβῃ (Βοιωτίας) προτομήν τοῦ «Στρατάρχου τῆς Ρούμελης» Γεωργίου Καραϊσκάκη, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς νίκης του κατά τήν ἐκεῖ μάχην τῆς 19-24 Ἀπριλίου τοῦ 1826, παρουσίᾳ ὁλοκλήρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἀραχώβης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ