ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 24 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΦΙΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

«Ἡ ἀστυνομία καί αἱ λιμενικαί ἀρχαί τῆς Ἀμμοχώστου κατέσχον σήμερον 1.500 χιλιόγραμμα ὀπίου, τά ὁποῖα ἦσαν κρυμμένα εἰς τό φορτίον τουρκικοῦ ἱστιοφόρου. Αἱ τελωνειακαί ἀρχαί ὑπολογίζουν τήν ἀξίαν τοῦ φορτίου εἰς 1.500.000 λίρας Ἀγγλίας, διότι ἡ τιμή τοῦ ὀπίου κατά κιλόν ἀνέρχεται εἰς 1.000 λίρας Ἀγγλίας». Καί τώρα ἐξηγεῖται διατί ἡ Τουρκική μειονότης τῆς Κύπρου εἶναι τόσον φανατικῶς ἀφιονισμένη. Χίλια πεντακόσια κιλά ὀπίου θά ἠμποροῦσαν πολλαπλασίας τῶν 80.000 Τουρκοκυπρίων νά μεταβάλουν εἰς θηρία, πολύ δέ περισσότερον τούς Τουρκοκυπρίους τούτους, ἀπό γενετῆς των θηρία!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΕΨΙΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Αὔριον (11ην π.μ.) ἡ Ὁμοσπονδία Ρουμελιωτῶν Ἑλλάδος θά στέψῃ, κατόπιν πανδήμου δοξολογίας, τήν ἐν Ἀραχώβῃ (Βοιωτίας) προτομήν τοῦ «Στρατάρχου τῆς Ρούμελης» Γεωργίου Καραϊσκάκη, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς νίκης του κατά τήν ἐκεῖ μάχην τῆς 19-24 Ἀπριλίου τοῦ 1826, παρουσίᾳ ὁλοκλήρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἀραχώβης.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ