Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εἰς λόγον, πού ἐξεφώνησεν ὁ στρατηγός Γκιουρσέλ, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἶπε: «Δέν πρέπει νά φοβῆσθε, διότι μεταξύ σας ὑπάρχουν τουρκικά στρατεύματα πρός τά ὁποῖα, ὅταν ἀπεχαιρέτων διά τήν Κύπρον, εἶπα: “Θά ὑπάγετε ἐκεῖ καί δέν θά ἐπιστρέψετε. Ὀφείλετε νά ἐργασθῆτε καί νά ἀνορθωθῆτε οἰκονομικῶς”». Δέν εἶναι σαφές, ἄν τήν τελευταίαν φράσιν τήν εἶπεν εἰς τούς μαθητάς ἤ εἰς τούς στρατιώτας· ὅπως καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὅμως εἶς μόνον τρόπος ὑπάρχει διά νά «ἀνορθωθοῦν οἰκονομικῶς» οἱ ἐν Κύπρῳ Τοῦρκοι: Ἡ… λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἡ συσταθεῖσα ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μεγάλη ἐπιτροπή διά τόν ἑορτασμόν τῶν Ἀπόκρεω εἰς τάς Ἀθήνας ἤρχισε τήν προεργασίαν διά τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ κατά τάς δύο τελευταίας Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ ἑορτασμός θά περιλαμβάνῃ πλήρη ἀποκρηάτικον στολισμόν τῆς Πλάκας, παρέλασιν Καρνάβαλου καί ἐγκατάστασιν τριῶν μονίμων ἐξεδρῶν εἰς Πλάκα, πλατεῖα Συντάγματος καί πλατεῖαν Ψυρρῆ, ὅπου θά γίνουν διάφοροι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ