Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εἰς λόγον, πού ἐξεφώνησεν ὁ στρατηγός Γκιουρσέλ, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἶπε: «Δέν πρέπει νά φοβῆσθε, διότι μεταξύ σας ὑπάρχουν τουρκικά στρατεύματα πρός τά ὁποῖα, ὅταν ἀπεχαιρέτων διά τήν Κύπρον, εἶπα: “Θά ὑπάγετε ἐκεῖ καί δέν θά ἐπιστρέψετε. Ὀφείλετε νά ἐργασθῆτε καί νά ἀνορθωθῆτε οἰκονομικῶς”». Δέν εἶναι σαφές, ἄν τήν τελευταίαν φράσιν τήν εἶπεν εἰς τούς μαθητάς ἤ εἰς τούς στρατιώτας· ὅπως καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὅμως εἶς μόνον τρόπος ὑπάρχει διά νά «ἀνορθωθοῦν οἰκονομικῶς» οἱ ἐν Κύπρῳ Τοῦρκοι: Ἡ… λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἡ συσταθεῖσα ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μεγάλη ἐπιτροπή διά τόν ἑορτασμόν τῶν Ἀπόκρεω εἰς τάς Ἀθήνας ἤρχισε τήν προεργασίαν διά τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ κατά τάς δύο τελευταίας Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ ἑορτασμός θά περιλαμβάνῃ πλήρη ἀποκρηάτικον στολισμόν τῆς Πλάκας, παρέλασιν Καρνάβαλου καί ἐγκατάστασιν τριῶν μονίμων ἐξεδρῶν εἰς Πλάκα, πλατεῖα Συντάγματος καί πλατεῖαν Ψυρρῆ, ὅπου θά γίνουν διάφοροι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ