ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Εἰς λόγον, πού ἐξεφώνησεν ὁ στρατηγός Γκιουρσέλ, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, εἶπε: «Δέν πρέπει νά φοβῆσθε, διότι μεταξύ σας ὑπάρχουν τουρκικά στρατεύματα πρός τά ὁποῖα, ὅταν ἀπεχαιρέτων διά τήν Κύπρον, εἶπα: “Θά ὑπάγετε ἐκεῖ καί δέν θά ἐπιστρέψετε. Ὀφείλετε νά ἐργασθῆτε καί νά ἀνορθωθῆτε οἰκονομικῶς”». Δέν εἶναι σαφές, ἄν τήν τελευταίαν φράσιν τήν εἶπεν εἰς τούς μαθητάς ἤ εἰς τούς στρατιώτας· ὅπως καί ἄν ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὅμως εἶς μόνον τρόπος ὑπάρχει διά νά «ἀνορθωθοῦν οἰκονομικῶς» οἱ ἐν Κύπρῳ Τοῦρκοι: Ἡ… λεηλασία τῶν Ἑλληνικῶν καταστημάτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ἡ συσταθεῖσα ὑπό τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μεγάλη ἐπιτροπή διά τόν ἑορτασμόν τῶν Ἀπόκρεω εἰς τάς Ἀθήνας ἤρχισε τήν προεργασίαν διά τήν καλλιτέραν διοργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ κατά τάς δύο τελευταίας Κυριακάς τῶν Ἀπόκρεω. Ὁ ἑορτασμός θά περιλαμβάνῃ πλήρη ἀποκρηάτικον στολισμόν τῆς Πλάκας, παρέλασιν Καρνάβαλου καί ἐγκατάστασιν τριῶν μονίμων ἐξεδρῶν εἰς Πλάκα, πλατεῖα Συντάγματος καί πλατεῖαν Ψυρρῆ, ὅπου θά γίνουν διάφοροι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»