ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 24 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΧΡΟΥ

«Ὁ ἀρχηγός τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῶν Ἰνδιῶν, κ. Λοχία, εἰς τήν βιαιοτάτην ἐπίθεσιν εἰς τό κοινοβούλιον τῶν Ἰνδιῶν ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νεχροῦ ἀνέφερεν, ὅτι οὗτος δαπανᾶ διά τόν προσωπικόν του σκύλον 16 φοράς περισσότερα χρήματα, ἑκάστην ἡμέραν, ἀπό ὅσα ἔχει διά νά ζήσῃ ὁ μέσος Ἰνδός πολίτης κατά τό ἴδιον χρονικόν διάστημα». Ἀλλά οὔτε καί ἄν ἐτρέφετο μέ χαβιάρι μαῦρο, σολομόν καπνιστόν, φασιανούς καί… σαμπάνιαν δέν θά ἐκόστιζε τόσον πολύ ἡ συντήρησίς του. Ἐκτός ἄν οἱ ὑπηρέται, ποῦ τόν περιποιοῦνται, τρῶνε τοὐλάχιστον τά δύο τρίτα ἐξ ὅσων ξοδεύουν διά τόν σκύλον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΙ
ΟΜΑΧΑ. 

Αὐτόχθονες Ἰνδοί (ἐρυθρόδερμοι) συνεκρότησαν διαδήλωσιν ἔξωθι τοῦ δικαστηρίου τῆς Ὀμάχα, διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον τῆς πολιτικῆς τῶν λευκῶν εἰς βάρος των. Δύο Ἰνδοί, ἐνδεδυμένοι μέ πτερά καί ἔχοντες τό πρόσωπον χρωματισμένον μέ ζωηρά χρώματα, ἐχόρευσαν τόν «πολεμικόν χορόν» ἐνώπιον 100 καί πλέον μελῶν τῆς φυλῆς των, καθώς καί πολλῶν λευκῶν θεατῶν, διά νά ἀποδείξουν τήν θλιβεράν ζωήν τήν ὁποίαν διάγουν οἱ ἐρυθρόδερμοι εἰς τάς πόλεις, μεταξύ τῶν «ὠχρῶν προσώπων», ὡς χαρακτηρίζουν οὗτοι τούς ἀνθρώπους τῆς λευκῆς φυλῆς.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ