Σάββατον, 24 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΧΡΟΥ

«Ὁ ἀρχηγός τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῶν Ἰνδιῶν, κ. Λοχία, εἰς τήν βιαιοτάτην ἐπίθεσιν εἰς τό κοινοβούλιον τῶν Ἰνδιῶν ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νεχροῦ ἀνέφερεν, ὅτι οὗτος δαπανᾶ διά τόν προσωπικόν του σκύλον 16 φοράς περισσότερα χρήματα, ἑκάστην ἡμέραν, ἀπό ὅσα ἔχει διά νά ζήσῃ ὁ μέσος Ἰνδός πολίτης κατά τό ἴδιον χρονικόν διάστημα». Ἀλλά οὔτε καί ἄν ἐτρέφετο μέ χαβιάρι μαῦρο, σολομόν καπνιστόν, φασιανούς καί… σαμπάνιαν δέν θά ἐκόστιζε τόσον πολύ ἡ συντήρησίς του. Ἐκτός ἄν οἱ ὑπηρέται, ποῦ τόν περιποιοῦνται, τρῶνε τοὐλάχιστον τά δύο τρίτα ἐξ ὅσων ξοδεύουν διά τόν σκύλον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΙ
ΟΜΑΧΑ. 

Αὐτόχθονες Ἰνδοί (ἐρυθρόδερμοι) συνεκρότησαν διαδήλωσιν ἔξωθι τοῦ δικαστηρίου τῆς Ὀμάχα, διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον τῆς πολιτικῆς τῶν λευκῶν εἰς βάρος των. Δύο Ἰνδοί, ἐνδεδυμένοι μέ πτερά καί ἔχοντες τό πρόσωπον χρωματισμένον μέ ζωηρά χρώματα, ἐχόρευσαν τόν «πολεμικόν χορόν» ἐνώπιον 100 καί πλέον μελῶν τῆς φυλῆς των, καθώς καί πολλῶν λευκῶν θεατῶν, διά νά ἀποδείξουν τήν θλιβεράν ζωήν τήν ὁποίαν διάγουν οἱ ἐρυθρόδερμοι εἰς τάς πόλεις, μεταξύ τῶν «ὠχρῶν προσώπων», ὡς χαρακτηρίζουν οὗτοι τούς ἀνθρώπους τῆς λευκῆς φυλῆς.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!