ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 24 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ

«Ἡ Μ. Ἀ., ἐτῶν 39, ἐνῷ ἐκοιμᾶτο χθές τήν νύκτα εἰς τήν αὐλήν τῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Γραβιᾶς 58 οἰκίας, ἐδέχθη εἰς τήν κλίνην της καί ἐπί τοῦ σώματός της, τόν καταπεσόντα ἐκ τῆς ταράτσας τῆς οἰκίας Ἐ. Κ., ὁ ὁποῖος, διατελῶν ἐν μέθῃ, εἶχεν ἀποκοιμηθῇ εἰς κλίνην εὑρισκομένην εἰς τήν ταράτσαν». Μέ τήν ζέστην, εἶναι φυσικόν νά συμβαίνουν κάτι τέτοια· καί δέν ἀποκλείεται, μάλιστα, μερικαί γυναῖκες νά εὕρουν ἔτσι καί… σύζυγον ἐξ οὐρανοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Ὁ Σύνδεσμος Πολιτικῶν Ἀναπήρων Ἑλλάδος διά ψηφίσματός του ζητεῖ τήν ἄμεσον λύσιν τοῦ προβλήματος τῶν Πολιτικῶν Ἀναπήρων καί τήν διά νόμου ἀντιμετώπισίν του. Ζητεῖ, ἐπίσης, ὅπως μέχρι τῆς νομικῆς ρυθμίσεως τοῦ ζητήματος ἐπιδοτηθοῦν οἱ τυφλοί καί οἱ ἀνίκανοι πρός πᾶσαν ἐργασίαν καί ὅπως ἐξευρεθῇ ἐργασία διά τούς ἀνέργους εἰς τό Ὑπουργεῖον Προνοίας.

* Ἐπειδή ἡ 25η Αὐγούστου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 24ης Αὐγούστου 1963.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ