ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

«Ὁ Ἐργατικός βουλευτής κ. Οὐίγκ ἐζήτησε τήν σύστασιν εἰδικῆς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς διά τήν διερεύνησιν τῶν φημῶν, ὅτι ἐξέχων ὑπουργός τῆς Κυβερνήσεως, διατηρεῖ σχέσεις μέ ὡραῖον μαννεκέν, πού καταζητεῖται ὑπό τῆς Ἀστυνομίας. Πρόκειται διά τήν 22ετῆ κοκκινομάλλαν Κριστίν Κῆλερ, ἡ ὁποία ζητεῖται ὡς μάρτυς εἰς ὑπόθεσιν δολοφονικῆς ἀπόπειρας καί διατηρεῖ δεσμούς μέ ἐξέχοντα μέλη τῆς Ἀγγλικῆς κοινωνίας καί δημοσίους ἄνδρας». Ἀλλά, ἐπί τέλους, τί συμβαίνει μέ τούς Ἄγγλους Ὑπουργούς; Εἶναι ὅλοι τους ἀναμεμειγμένοι εἰς ὑπόπτους ἱστορίας· καί ὅσοι δέν ἔχουν σχέσεις μέ γυναῖκας ἐλαφρῶν ἠθῶν, εἶναι πολύ ἐλαφρῶν ἠθῶν οἱ ἴδιοι, περιδιαβάζοντες εἰς τό πάρκον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΗΡΓΗΣΑΝ
ΟΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

Οἱ φωτορεπόρτερς τῆς πρωτεύουσας κατῆλθον, ἀπό χθές, εἰς ἀπεργίαν διαρκείας, διαμαρτυρόμενοι διά τήν μή κατοχύρωσιν τοῦ ἐπαγγέλματός των, ἔναντι τῶν ἄλλων ἁπλῶν ὑπαιθρίων φωτογράφων. Οὕτω οἱ ἐπαγγελματίαι φωτορεπόρτερς ἠρνήθησαν νά λάβουν φωτογραφίας τόσον κατά τήν χθεσινήν ἄφιξιν τῶν Δανῶν Βασιλέων, ὅσον καί κατά τάς σημερινάς τελετάς, παρελάσεις κ.λ.π. Ἡ ἀπεργία τῶν φωτορεπόρτερς θά συνεχισθῇ καί αὔριον καί θά παραταθῇ μέχρι λύσεως τῶν αἰτημάτων των.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…