Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ

Ἐκ Φλωρεντίας τηλεγραφοῦν: «Διαστημικοί ἐπιστήμονες ἐκ 30 καί πλέον χωρῶν ἐζήτησαν ὅπως ληφθοῦν ἐπειγόντως μέτρα διά τήν ἀποτροπήν μολύνσεως τοῦ πλανήτου Ἄρεως κατά τάς ἐξερευνήσεις αἱ ὁποῖαι ἐνδεχομένως θά γίνουν εἰς αὐτόν εἰς τό μέλλον». Δέν γνωρίζομεν, διατί βιάζονται τόσον πολύ οἱ διαστημικοί ἐπιστήμονες. Δι’ ἡμᾶς, ὅμως, τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, πολύ περισσότερον ἐπείγει ἡ λῆψις μέτρων κατά τῆς μολύνσεως τῶν φαληρικῶν ἀκτῶν! Αἱ τελευταῖαι αὗται, μάλιστα, εὑρίσκονται εἰς ἀπείρως μικρότερον… διάστημα ἐξ Ἀθηνῶν, ἀφ’ ὅ,τι ὁ Ἄρης!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΤΟΥΡΤΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Εἰς τό νοσοκομεῖον Γιαννιτσῶν διεκομίσθησαν πέντε ἄτομα, τά ὁποῖα ὑπέστησαν δηλητηρίασιν ἀπό τούρταν, τήν ὁποίαν τούς εἶχε ἀποστείλει συγγενής των ἐκ Σκύδρας. Ἐπίσης ἕτερα πέντε ἄτομα ὑπέστησαν δηλητηρίασιν καθ’ ὅμοιον τρόπον καί εἰς τό χωρίον Λιπαρόν τῆς ἰδίας περιφερείας ἀπό τούρταν, ἡ ὁποία εἶχε ἀποσταλῇ ὡσαύτως ἐκ Σκύδρας. Ὑπό τῆς ἀστυνομίας διεξάγονται ἀνακρίσεις πρός διαπίστωσιν τῶν συνθηκῶν τῆς περιέργου αὐτῆς διπλῆς δηλητηριάσεως.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!