ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Ὀκτώ μέλη τοῦ “Μετώπου Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως”, ὡπλισμένα μέ πολυβόλα, εἰσέβαλον τήν νύκτα εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, ἔδεσαν καί ἐφίμωσαν τό προσωπικόν καί μετέδωσαν ἀνακοίνωσιν, διά τῆς ὁποίας ἐπετίθεντο δριμύτατα κατά τῆς κυβερνήσεως τοῦ προέδρου τῆς Βενεζουέλας κ. Μπεττανκούρ». Μόνον οἱ κάτοικοι τῆς Βενεζουέλας εἶναι, φαίνεται, τυχεροί! Εἰς τάς Ἀθήνας δέν εἰσέβαλε ποτέ κανείς –ἔστω καί… βενιζουελικός– εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, διά νά θέσῃ τέρμα εἰς τήν ἀτελείωτον μωρίαν τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας ἤ τῶν ἄλλων… μπουζουκιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝ

Τό Ὑπ. Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός ἁπάσας τάς γεωργικάς ὑπηρεσίας τῆς ὑπαίθρου, ζητεῖ ὅπως καταβάλλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν ἐπανασποράν τῶν ἐκτάσεων τῶν ὁποίων αἱ καλλιέργειαι κατεστράφησαν, λόγῳ τῶν θεομηνιῶν. Τό Ὑπ. Γεωργίας συνιστᾷ τήν καλλιέργειαν ὑβριδίων ἀραβοσίτου. Ἤδη ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ Ο.Γ.Α. καί τῆς Α.Τ.Ε. ἀνεχώρησαν εἰς τάς ἐπαρχίας πρός ἔρευναν καί συλλογήν πληροφοριῶν.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923