Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Ὀκτώ μέλη τοῦ “Μετώπου Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως”, ὡπλισμένα μέ πολυβόλα, εἰσέβαλον τήν νύκτα εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, ἔδεσαν καί ἐφίμωσαν τό προσωπικόν καί μετέδωσαν ἀνακοίνωσιν, διά τῆς ὁποίας ἐπετίθεντο δριμύτατα κατά τῆς κυβερνήσεως τοῦ προέδρου τῆς Βενεζουέλας κ. Μπεττανκούρ». Μόνον οἱ κάτοικοι τῆς Βενεζουέλας εἶναι, φαίνεται, τυχεροί! Εἰς τάς Ἀθήνας δέν εἰσέβαλε ποτέ κανείς –ἔστω καί… βενιζουελικός– εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, διά νά θέσῃ τέρμα εἰς τήν ἀτελείωτον μωρίαν τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας ἤ τῶν ἄλλων… μπουζουκιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝ

Τό Ὑπ. Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός ἁπάσας τάς γεωργικάς ὑπηρεσίας τῆς ὑπαίθρου, ζητεῖ ὅπως καταβάλλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν ἐπανασποράν τῶν ἐκτάσεων τῶν ὁποίων αἱ καλλιέργειαι κατεστράφησαν, λόγῳ τῶν θεομηνιῶν. Τό Ὑπ. Γεωργίας συνιστᾷ τήν καλλιέργειαν ὑβριδίων ἀραβοσίτου. Ἤδη ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ Ο.Γ.Α. καί τῆς Α.Τ.Ε. ἀνεχώρησαν εἰς τάς ἐπαρχίας πρός ἔρευναν καί συλλογήν πληροφοριῶν.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ