Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Ὀκτώ μέλη τοῦ “Μετώπου Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως”, ὡπλισμένα μέ πολυβόλα, εἰσέβαλον τήν νύκτα εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, ἔδεσαν καί ἐφίμωσαν τό προσωπικόν καί μετέδωσαν ἀνακοίνωσιν, διά τῆς ὁποίας ἐπετίθεντο δριμύτατα κατά τῆς κυβερνήσεως τοῦ προέδρου τῆς Βενεζουέλας κ. Μπεττανκούρ». Μόνον οἱ κάτοικοι τῆς Βενεζουέλας εἶναι, φαίνεται, τυχεροί! Εἰς τάς Ἀθήνας δέν εἰσέβαλε ποτέ κανείς –ἔστω καί… βενιζουελικός– εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν, διά νά θέσῃ τέρμα εἰς τήν ἀτελείωτον μωρίαν τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας ἤ τῶν ἄλλων… μπουζουκιῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝ

Τό Ὑπ. Γεωργίας, δι’ ἐγγράφου του πρός ἁπάσας τάς γεωργικάς ὑπηρεσίας τῆς ὑπαίθρου, ζητεῖ ὅπως καταβάλλουν κάθε δυνατήν προσπάθειαν διά τήν ἐπανασποράν τῶν ἐκτάσεων τῶν ὁποίων αἱ καλλιέργειαι κατεστράφησαν, λόγῳ τῶν θεομηνιῶν. Τό Ὑπ. Γεωργίας συνιστᾷ τήν καλλιέργειαν ὑβριδίων ἀραβοσίτου. Ἤδη ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ Ο.Γ.Α. καί τῆς Α.Τ.Ε. ἀνεχώρησαν εἰς τάς ἐπαρχίας πρός ἔρευναν καί συλλογήν πληροφοριῶν.

Απόψεις

Ἡ «κρυφή» μεταναστευτική κρίσις: 60.000 «πέρασαν» ἀθόρυβα τά σύνορα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου στήν «Ἑστία» – Κέντρο προορισμοῦ ἡ Ἑλλάς ἀπό Ἀνατολή, Δύση, Νότο καί στό μέλλον Βορρᾶ – Ἡ καταδίωξις διακινητῶν στούς κεντρικούς δρόμους τῆς Ὀρεστιάδος, ἡ ἀκατανόητη ἀναίρεσις τοῦ Ἀρείου Πάγου, οἱ περικοπές στίς δαπάνες καί οἱ ἐθνικές «μπίζνες»

Γιά ποιόν λόγο δέν διέψευσαν τούς ἰσχυρισμούς Ἐρντογάν;

Εφημερίς Εστία
Eνοχλεῖ ἡ κριτική αὐτήν τήν Κυβέρνηση. Ἐντόνως ἀντιδροῦν οἱ ἐκπρόσωποί της, ὅταν κάποια μέσα ἐνημερώσεως ἀμφισβητοῦν τίς ἀποφάσεις της ἤ τήν πολιτική γραμμή πού ἔχει χαράξει.

Νά μᾶς «πάει» στήν Χάγη ἀπειλεῖ ὁ Μίτσκοσκι

Εφημερίς Εστία
Στήν θέση τοῦ «θύματος» ἐπιχειρεῖ νά μπεῖ ὁ νέος Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταγγέλλοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐκείνη πού παραβιάζει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Στήν Ἀθήνα τῆς μεγάλης ἐκείνης νύχτας

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ξαναζῶ ἐκεῖνο τό βράδυ τῆς 23ης Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἑστία, Πέμπτη 23 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ