Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

«Ληξάσης τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς Δυτικήν Γερμανίαν, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Κιουτσούκ, ἀνεχώρησεν εἰς Τουρκίαν, ὅπου θά ἔχῃ ἐπαφάς μέ Τούρκους ἐπισήμους. Οἱ Γερμανοί ἐπίσημοι ἐχαρακτήρισαν τόν κ. Κιουτσούκ ὡς “λέοντα”, συντελέσαντα μεγάλως εἰς τήν δημιουργίαν νέας καταστάσεως εἰς τήν Ἀνατ. Μεσόγειον». Διατί ὄχι; Μέ 80.000 ξυπόλητους βαρβάρους καί σύμμαχον τήν προδοσίαν, ἐπέτυχε νά παίξῃ τόν ρόλον τοῦ λέοντος ἤ μᾶλλον τοῦ λεοντάρη. Ἄξιος ὁ μισθός του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 429/1963 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς ἀνεγνωρίσθη Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Πανελλήνιος Ὁμοσπονδία Συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ», μέ ἕδραν τόν Πειραιᾶ. Σκοπός τοῦ σωματείου ὁ συντονισμός τῶν προσπαθειῶν τῶν ἀποτελούντων αὐτόν διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν συνταξιούχων ναυτικῶν. Μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας δύνανται νά καταστοῦν τά ἀνεγνωρισμένα σωματεῖα συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 24η Φεβρουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 23ης Φεβρουαρίου 1963.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ