Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

«Ληξάσης τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς Δυτικήν Γερμανίαν, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Κιουτσούκ, ἀνεχώρησεν εἰς Τουρκίαν, ὅπου θά ἔχῃ ἐπαφάς μέ Τούρκους ἐπισήμους. Οἱ Γερμανοί ἐπίσημοι ἐχαρακτήρισαν τόν κ. Κιουτσούκ ὡς “λέοντα”, συντελέσαντα μεγάλως εἰς τήν δημιουργίαν νέας καταστάσεως εἰς τήν Ἀνατ. Μεσόγειον». Διατί ὄχι; Μέ 80.000 ξυπόλητους βαρβάρους καί σύμμαχον τήν προδοσίαν, ἐπέτυχε νά παίξῃ τόν ρόλον τοῦ λέοντος ἤ μᾶλλον τοῦ λεοντάρη. Ἄξιος ὁ μισθός του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 429/1963 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς ἀνεγνωρίσθη Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Πανελλήνιος Ὁμοσπονδία Συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ», μέ ἕδραν τόν Πειραιᾶ. Σκοπός τοῦ σωματείου ὁ συντονισμός τῶν προσπαθειῶν τῶν ἀποτελούντων αὐτόν διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν συνταξιούχων ναυτικῶν. Μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας δύνανται νά καταστοῦν τά ἀνεγνωρισμένα σωματεῖα συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 24η Φεβρουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 23ης Φεβρουαρίου 1963.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.