ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 23 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

«Ληξάσης τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς Δυτικήν Γερμανίαν, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Κιουτσούκ, ἀνεχώρησεν εἰς Τουρκίαν, ὅπου θά ἔχῃ ἐπαφάς μέ Τούρκους ἐπισήμους. Οἱ Γερμανοί ἐπίσημοι ἐχαρακτήρισαν τόν κ. Κιουτσούκ ὡς “λέοντα”, συντελέσαντα μεγάλως εἰς τήν δημιουργίαν νέας καταστάσεως εἰς τήν Ἀνατ. Μεσόγειον». Διατί ὄχι; Μέ 80.000 ξυπόλητους βαρβάρους καί σύμμαχον τήν προδοσίαν, ἐπέτυχε νά παίξῃ τόν ρόλον τοῦ λέοντος ἤ μᾶλλον τοῦ λεοντάρη. Ἄξιος ὁ μισθός του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 429/1963 ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Πειραιῶς ἀνεγνωρίσθη Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Πανελλήνιος Ὁμοσπονδία Συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ», μέ ἕδραν τόν Πειραιᾶ. Σκοπός τοῦ σωματείου ὁ συντονισμός τῶν προσπαθειῶν τῶν ἀποτελούντων αὐτόν διά τήν καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῶν συνταξιούχων ναυτικῶν. Μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας δύνανται νά καταστοῦν τά ἀνεγνωρισμένα σωματεῖα συνταξιούχων Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ.

* Ἐπειδή ἡ 24η Φεβρουαρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 23ης Φεβρουαρίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…