Σάββατον, 23 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!

Ἐκ Βελιγραδίου τηλεγραφεῖ εἰς ἀνταποκριτής, ὅτι αἱ Δυτικαί δυνάμεις πιθανόν ν’ ἀπευθύνουν προειδοποίησιν πρός τήν Νοτιοσλαυϊκήν Κυβέρνησιν, διά νά προσέξῃ τήν στάσιν της εἰς τό Μακεδονικόν: «Ὁπωσδήποτε δέν πιστεύεται ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔκρινεν ἀναγκαῖον νά συζητήσῃ μετά τῶν συμμάχων της τάς ἀνησυχητικάς νέας ἐνδείξεις περί μεταβολῆς τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς πολιτικῆς». Ἀλλά διατί νά τό κρίνῃ ἀναγκαῖον, ἀφοῦ δέν ἠσθάνθη τήν ἀνάγκην νά ζητήσῃ ἐξηγήσεις ἀπό τό Βελιγράδιον, ἤ νά διαμαρτυρηθῇ! Ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι νά δράσουν μόναι των αἱ Δυτικαί δυνάμεις, ἀλλ’ ἔχομεν πικράν πεῖραν τῶν Συμμαχικῶν διαβημάτων, πού γίνονται ἐρήμην τῆς Ἑλλάδος καί ἀπολήγουν συχνότατα εἰς βάρος της…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεχίσθη καί σήμερον εἰς τήν Ἔδεσσαν ἡ ἀπεργία τῶν 400 ἐργατῶν τοῦ ἐκεῖ ἐργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Τσίτση, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυξαν ἀπό χθές ἀπεργία πείνης, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν μή καταβολήν δεδουλευμένων ἡμερομισθίων καί τοῦ δώρου τῶν ἑορτῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπό τοῦ κ. Εἰσαγγελέως Ἐδέσσης διετάχθη ἡ σύλληψις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ ἐργοστασίου.

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922