ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

«Τήν σημερινήν ἀνώμαλον κατάστασιν τῆς Τουρκίας, ὁ κ. Ἀχμέτ Ἐμίν Γιαλμάν συγκρίνει αὐτήν μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν εὑρίσκει ἰδεώδη, τονίζων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ κομμουνισμός εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξωντώθη, οὐδείς δέ ἀκολουθεῖ τήν καταστρεπτικήν Ἀντιπολίτευσιν». Τά ἴδια, ὅμως, ἔλεγεν ὁ κ. Γιαλμάν καί διά τήν χώραν του, ὅταν ἐκυβέρνα ὁ Μεντερές. Καί μόνον ὅταν κατέρρευσεν ὁ Μεντερές, ἐχειροκρότησε τήν καταδίκην καί τόν ἀπαγχονισμόν του. Μήπως πρόκειται νά κάμῃ τό ἴδιον καί ὅταν πέσουν καί τῆς Ἑλλάδος οἱ Μεντερέδες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κατηρτίσθη τό ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Βασιλέως. Τήν 10.30 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἡ καθιερωμένη δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας οἱ ἐπίσημοι θά ὑποβάλουν τάς εὐχάς των πρός τόν Βασιλέα εἰς τά Ἀνάκτορα. Διά τήν ἡμέραν τῆς βασιλικῆς ἑορτῆς ὡρίσθη γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων καταστημάτων καί οἰκιῶν, ὡς καί φωταγώγησις κατά τή νύκτα.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…