ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

«Τήν σημερινήν ἀνώμαλον κατάστασιν τῆς Τουρκίας, ὁ κ. Ἀχμέτ Ἐμίν Γιαλμάν συγκρίνει αὐτήν μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν εὑρίσκει ἰδεώδη, τονίζων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ κομμουνισμός εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξωντώθη, οὐδείς δέ ἀκολουθεῖ τήν καταστρεπτικήν Ἀντιπολίτευσιν». Τά ἴδια, ὅμως, ἔλεγεν ὁ κ. Γιαλμάν καί διά τήν χώραν του, ὅταν ἐκυβέρνα ὁ Μεντερές. Καί μόνον ὅταν κατέρρευσεν ὁ Μεντερές, ἐχειροκρότησε τήν καταδίκην καί τόν ἀπαγχονισμόν του. Μήπως πρόκειται νά κάμῃ τό ἴδιον καί ὅταν πέσουν καί τῆς Ἑλλάδος οἱ Μεντερέδες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κατηρτίσθη τό ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Βασιλέως. Τήν 10.30 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἡ καθιερωμένη δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας οἱ ἐπίσημοι θά ὑποβάλουν τάς εὐχάς των πρός τόν Βασιλέα εἰς τά Ἀνάκτορα. Διά τήν ἡμέραν τῆς βασιλικῆς ἑορτῆς ὡρίσθη γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων καταστημάτων καί οἰκιῶν, ὡς καί φωταγώγησις κατά τή νύκτα.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ