Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

«Τήν σημερινήν ἀνώμαλον κατάστασιν τῆς Τουρκίας, ὁ κ. Ἀχμέτ Ἐμίν Γιαλμάν συγκρίνει αὐτήν μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν εὑρίσκει ἰδεώδη, τονίζων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ κομμουνισμός εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξωντώθη, οὐδείς δέ ἀκολουθεῖ τήν καταστρεπτικήν Ἀντιπολίτευσιν». Τά ἴδια, ὅμως, ἔλεγεν ὁ κ. Γιαλμάν καί διά τήν χώραν του, ὅταν ἐκυβέρνα ὁ Μεντερές. Καί μόνον ὅταν κατέρρευσεν ὁ Μεντερές, ἐχειροκρότησε τήν καταδίκην καί τόν ἀπαγχονισμόν του. Μήπως πρόκειται νά κάμῃ τό ἴδιον καί ὅταν πέσουν καί τῆς Ἑλλάδος οἱ Μεντερέδες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κατηρτίσθη τό ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Βασιλέως. Τήν 10.30 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἡ καθιερωμένη δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας οἱ ἐπίσημοι θά ὑποβάλουν τάς εὐχάς των πρός τόν Βασιλέα εἰς τά Ἀνάκτορα. Διά τήν ἡμέραν τῆς βασιλικῆς ἑορτῆς ὡρίσθη γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων καταστημάτων καί οἰκιῶν, ὡς καί φωταγώγησις κατά τή νύκτα.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε

Ἄν εἶσαι πατριώτης, μοῦ περισσεύει ἄν εἶσαι γκέι

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ πού δέν εἶναι ἐθνικῶς ἐπείγοντα…