Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

«Τήν σημερινήν ἀνώμαλον κατάστασιν τῆς Τουρκίας, ὁ κ. Ἀχμέτ Ἐμίν Γιαλμάν συγκρίνει αὐτήν μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν εὑρίσκει ἰδεώδη, τονίζων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ κομμουνισμός εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξωντώθη, οὐδείς δέ ἀκολουθεῖ τήν καταστρεπτικήν Ἀντιπολίτευσιν». Τά ἴδια, ὅμως, ἔλεγεν ὁ κ. Γιαλμάν καί διά τήν χώραν του, ὅταν ἐκυβέρνα ὁ Μεντερές. Καί μόνον ὅταν κατέρρευσεν ὁ Μεντερές, ἐχειροκρότησε τήν καταδίκην καί τόν ἀπαγχονισμόν του. Μήπως πρόκειται νά κάμῃ τό ἴδιον καί ὅταν πέσουν καί τῆς Ἑλλάδος οἱ Μεντερέδες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κατηρτίσθη τό ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Βασιλέως. Τήν 10.30 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἡ καθιερωμένη δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας οἱ ἐπίσημοι θά ὑποβάλουν τάς εὐχάς των πρός τόν Βασιλέα εἰς τά Ἀνάκτορα. Διά τήν ἡμέραν τῆς βασιλικῆς ἑορτῆς ὡρίσθη γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων καταστημάτων καί οἰκιῶν, ὡς καί φωταγώγησις κατά τή νύκτα.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;