Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ

«Τήν σημερινήν ἀνώμαλον κατάστασιν τῆς Τουρκίας, ὁ κ. Ἀχμέτ Ἐμίν Γιαλμάν συγκρίνει αὐτήν μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποίαν εὑρίσκει ἰδεώδη, τονίζων, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ κομμουνισμός εἰς τήν Ἑλλάδα ἐξωντώθη, οὐδείς δέ ἀκολουθεῖ τήν καταστρεπτικήν Ἀντιπολίτευσιν». Τά ἴδια, ὅμως, ἔλεγεν ὁ κ. Γιαλμάν καί διά τήν χώραν του, ὅταν ἐκυβέρνα ὁ Μεντερές. Καί μόνον ὅταν κατέρρευσεν ὁ Μεντερές, ἐχειροκρότησε τήν καταδίκην καί τόν ἀπαγχονισμόν του. Μήπως πρόκειται νά κάμῃ τό ἴδιον καί ὅταν πέσουν καί τῆς Ἑλλάδος οἱ Μεντερέδες;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

Ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐσωτερικῶν κατηρτίσθη τό ἐπίσημον πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Βασιλέως. Τήν 10.30 π.μ. θά τελεσθῇ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν ἡ καθιερωμένη δοξολογία, παρουσίᾳ τῶν Βασιλέων, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας, τοῦ Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας οἱ ἐπίσημοι θά ὑποβάλουν τάς εὐχάς των πρός τόν Βασιλέα εἰς τά Ἀνάκτορα. Διά τήν ἡμέραν τῆς βασιλικῆς ἑορτῆς ὡρίσθη γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων καταστημάτων καί οἰκιῶν, ὡς καί φωταγώγησις κατά τή νύκτα.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ