Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΡΑΒΔΟΙ

«Κατά τό συνέδριον τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Βόλου, εἷς ὁμιλητής ἀνέφερεν ὅτι “ἐάν αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκοντο ταυτοχρόνως εἰς τό γραφεῖον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, τό μισθολογικόν πρόβλημα τοῦ κλήρου θά ἐλύετο ἀμέσως”. Δέν νομίζομεν, ὅμως, ὅτι θά ἐχρειάζοντο καί αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι, διά νά λυθῇ τό πρόβλημα. Μία καί μόνη, ὑψουμένη ἀπειλητικῶς, θά ἤρκει διά τό αὐτό ἀποτέλεσμα. Ἴσως, μάλιστα, δέν θά ἦτο ἀπαραίτητον οὔτε κἄν νά ὑψωθῇ ἡ ράβδος· ἤρκει νά τοποθετηθῇ, ἁπλῶς, ἐντός τοῦ γραφείου, διά νά εἰπῇ ὁ Πρωθυπουργός «Ράβδος ἐν γωνίᾳ· ἄρα… θά μοῦ τῆς βρέξουν!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΠΥΡΚΑΪΑ

Τάς πρωινάς ὥρας σήμερον κατεσβέσθη ἡ ἐγκραγεῖσα τήν μεσημβρίαν χθές πυρκαϊά εἰς τήν παρά τήν Μάνδραν καί τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου, δασικήν περιοχήν. Ἡ πυρκαϊά κατεσβέσθη κατόπιν προσπαθειῶν τάγματος στρατοῦ, δυνάμεως ἀεροπορίας, 100 χωροφυλάκων καί ἄλλων. Τήν νύκτα, τό πῦρ ἠπείλησε σοβαρῶς τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου. Ἡ ἀποτεφρωθεῖσα ἔκτασις ὑπολογίζεται εἰς τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!