Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΡΑΒΔΟΙ

«Κατά τό συνέδριον τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Βόλου, εἷς ὁμιλητής ἀνέφερεν ὅτι “ἐάν αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκοντο ταυτοχρόνως εἰς τό γραφεῖον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, τό μισθολογικόν πρόβλημα τοῦ κλήρου θά ἐλύετο ἀμέσως”. Δέν νομίζομεν, ὅμως, ὅτι θά ἐχρειάζοντο καί αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι, διά νά λυθῇ τό πρόβλημα. Μία καί μόνη, ὑψουμένη ἀπειλητικῶς, θά ἤρκει διά τό αὐτό ἀποτέλεσμα. Ἴσως, μάλιστα, δέν θά ἦτο ἀπαραίτητον οὔτε κἄν νά ὑψωθῇ ἡ ράβδος· ἤρκει νά τοποθετηθῇ, ἁπλῶς, ἐντός τοῦ γραφείου, διά νά εἰπῇ ὁ Πρωθυπουργός «Ράβδος ἐν γωνίᾳ· ἄρα… θά μοῦ τῆς βρέξουν!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΠΥΡΚΑΪΑ

Τάς πρωινάς ὥρας σήμερον κατεσβέσθη ἡ ἐγκραγεῖσα τήν μεσημβρίαν χθές πυρκαϊά εἰς τήν παρά τήν Μάνδραν καί τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου, δασικήν περιοχήν. Ἡ πυρκαϊά κατεσβέσθη κατόπιν προσπαθειῶν τάγματος στρατοῦ, δυνάμεως ἀεροπορίας, 100 χωροφυλάκων καί ἄλλων. Τήν νύκτα, τό πῦρ ἠπείλησε σοβαρῶς τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου. Ἡ ἀποτεφρωθεῖσα ἔκτασις ὑπολογίζεται εἰς τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Απόψεις

Tην Κυριακή 02.04 με την Εστία της Κυριακής: Πυθαγόρας & Μαρξ

Εφημερίς Εστία
Η βιογραφία, η σκέψη και το έργο μεγάλων φιλοσόφων σε πολυτελής σκληρόδετες εκδόσεις, συνεχίζεται! 

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Το Σάββατο 01.04 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.04 με την Εστία • Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης • Τα λάβαρα που ευλογήθηκαν και  εμψύχωσαν τους αγωνιστές του έθνους!

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.