Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΡΑΒΔΟΙ

«Κατά τό συνέδριον τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Βόλου, εἷς ὁμιλητής ἀνέφερεν ὅτι “ἐάν αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκοντο ταυτοχρόνως εἰς τό γραφεῖον τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, τό μισθολογικόν πρόβλημα τοῦ κλήρου θά ἐλύετο ἀμέσως”. Δέν νομίζομεν, ὅμως, ὅτι θά ἐχρειάζοντο καί αἱ 64 ποιμαντορικαί ράβδοι, διά νά λυθῇ τό πρόβλημα. Μία καί μόνη, ὑψουμένη ἀπειλητικῶς, θά ἤρκει διά τό αὐτό ἀποτέλεσμα. Ἴσως, μάλιστα, δέν θά ἦτο ἀπαραίτητον οὔτε κἄν νά ὑψωθῇ ἡ ράβδος· ἤρκει νά τοποθετηθῇ, ἁπλῶς, ἐντός τοῦ γραφείου, διά νά εἰπῇ ὁ Πρωθυπουργός «Ράβδος ἐν γωνίᾳ· ἄρα… θά μοῦ τῆς βρέξουν!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΠΥΡΚΑΪΑ

Τάς πρωινάς ὥρας σήμερον κατεσβέσθη ἡ ἐγκραγεῖσα τήν μεσημβρίαν χθές πυρκαϊά εἰς τήν παρά τήν Μάνδραν καί τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου, δασικήν περιοχήν. Ἡ πυρκαϊά κατεσβέσθη κατόπιν προσπαθειῶν τάγματος στρατοῦ, δυνάμεως ἀεροπορίας, 100 χωροφυλάκων καί ἄλλων. Τήν νύκτα, τό πῦρ ἠπείλησε σοβαρῶς τήν μονήν Ὁσίου Μελετίου. Ἡ ἀποτεφρωθεῖσα ἔκτασις ὑπολογίζεται εἰς τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…