Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«Σήμερον τήν πρωίαν ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 3ου Ἑλληνο-Νοτιοσλαυϊκοῦ συνεδρίου τῆς Νευροφθαλμολογίας εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιῶς». Ἡ ἔλευσις τῶν Νοτιοσλαύων ὀφθαλμολόγων θά ὀφείλεται, προφανῶς, εἰς ἐπιστημονικόν ἐνδιαφέρον. Θέλουν ν’ ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τί εἴδους… στραβομάραν πάσχει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, πού δέχεται νά τῆς ὁμιλοῦν περί Μακεδονικοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΙΩΠΗΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ, Σάββατον.– Πεντήκοντα γυναῖκες περίπου, διεμαρτυρήθησαν χθές, κατά τῶν κακοποιήσεων γυναικῶν εἰς σιωπηράν διαδήλωσιν. Αὗται ἔφερον πινακίδας, διά τῶν ὁποίων ἐζήτουν τήν ἐπιβολήν τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου εἰς τούς ἐνόχους βδελυρῶν πράξεων. Ἀργότερον, αἱ γυναῖκες κατέθεσαν στέφανον εἰς τόν τάφον τοῦ Ἀτατούρκ.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος