Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«Σήμερον τήν πρωίαν ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 3ου Ἑλληνο-Νοτιοσλαυϊκοῦ συνεδρίου τῆς Νευροφθαλμολογίας εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιῶς». Ἡ ἔλευσις τῶν Νοτιοσλαύων ὀφθαλμολόγων θά ὀφείλεται, προφανῶς, εἰς ἐπιστημονικόν ἐνδιαφέρον. Θέλουν ν’ ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τί εἴδους… στραβομάραν πάσχει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, πού δέχεται νά τῆς ὁμιλοῦν περί Μακεδονικοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΙΩΠΗΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ, Σάββατον.– Πεντήκοντα γυναῖκες περίπου, διεμαρτυρήθησαν χθές, κατά τῶν κακοποιήσεων γυναικῶν εἰς σιωπηράν διαδήλωσιν. Αὗται ἔφερον πινακίδας, διά τῶν ὁποίων ἐζήτουν τήν ἐπιβολήν τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου εἰς τούς ἐνόχους βδελυρῶν πράξεων. Ἀργότερον, αἱ γυναῖκες κατέθεσαν στέφανον εἰς τόν τάφον τοῦ Ἀτατούρκ.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;