ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«Σήμερον τήν πρωίαν ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 3ου Ἑλληνο-Νοτιοσλαυϊκοῦ συνεδρίου τῆς Νευροφθαλμολογίας εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιῶς». Ἡ ἔλευσις τῶν Νοτιοσλαύων ὀφθαλμολόγων θά ὀφείλεται, προφανῶς, εἰς ἐπιστημονικόν ἐνδιαφέρον. Θέλουν ν’ ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τί εἴδους… στραβομάραν πάσχει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, πού δέχεται νά τῆς ὁμιλοῦν περί Μακεδονικοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΙΩΠΗΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ, Σάββατον.– Πεντήκοντα γυναῖκες περίπου, διεμαρτυρήθησαν χθές, κατά τῶν κακοποιήσεων γυναικῶν εἰς σιωπηράν διαδήλωσιν. Αὗται ἔφερον πινακίδας, διά τῶν ὁποίων ἐζήτουν τήν ἐπιβολήν τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου εἰς τούς ἐνόχους βδελυρῶν πράξεων. Ἀργότερον, αἱ γυναῖκες κατέθεσαν στέφανον εἰς τόν τάφον τοῦ Ἀτατούρκ.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ