Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

«Σήμερον τήν πρωίαν ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι τοῦ 3ου Ἑλληνο-Νοτιοσλαυϊκοῦ συνεδρίου τῆς Νευροφθαλμολογίας εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιῶς». Ἡ ἔλευσις τῶν Νοτιοσλαύων ὀφθαλμολόγων θά ὀφείλεται, προφανῶς, εἰς ἐπιστημονικόν ἐνδιαφέρον. Θέλουν ν’ ἀντιληφθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τί εἴδους… στραβομάραν πάσχει ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, πού δέχεται νά τῆς ὁμιλοῦν περί Μακεδονικοῦ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΙΩΠΗΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ, Σάββατον.– Πεντήκοντα γυναῖκες περίπου, διεμαρτυρήθησαν χθές, κατά τῶν κακοποιήσεων γυναικῶν εἰς σιωπηράν διαδήλωσιν. Αὗται ἔφερον πινακίδας, διά τῶν ὁποίων ἐζήτουν τήν ἐπιβολήν τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου εἰς τούς ἐνόχους βδελυρῶν πράξεων. Ἀργότερον, αἱ γυναῖκες κατέθεσαν στέφανον εἰς τόν τάφον τοῦ Ἀτατούρκ.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!