Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Ἐκ Ρώμης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Ἁγία Ἕδρα, εἰς ἐγκύκλιόν της πρός τόν Καθολικόν Κλῆρον, τάσσεται ἐναντίον τῆς ψυχαναλύσεως καί ἀναφέρει ὅτι πολλοί νέοι ἱερεῖς ἐδέχθησαν νά ψυχαναλυθοῦν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὀλέθριον ἀντίκτυπον ἐπ’ αὐτῶν καί τῶν συναδέλφων τῶν κληρικῶν. Ἐν τέλει, τονίζει ὅτι ἡ ψυχανάλυσις εἶναι ἁμάρτημα διά τούς Χριστιανούς». Ἴσως νά τά παραλέγῃ, ὅμως, ἡ Ἁγία Ἕδρα! Ἡ ψυχανάλυσις δέν εἶναι ἁμάρτημα: Εἶναι βλακεία!… Ἄλλο ζήτημα, βεβαίως, ἄν ἡ μωρία εἶναι ἐνίοτε χειροτέρα ἀπό τό ἁμάρτημα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ε.Ο.Τ. κ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσεν, ὅτι, συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα, ἡ κίνησις τοῦ ἑξαμήνου Ἰανουαρίου-Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν λαϊκήν πλάζ Βουλιαγμένης παρουσιάζει αὔξησιν ἔναντι τοῦ ἀντιστοίχου περυσινοῦ διαστήματος κατά 50%. Οὕτως, ὁ ἀριθμός τῶν λουομένων ἀνῆλθεν ἐφέτος εἰς 152.261 ἔναντι 107.968 πέρυσι. Ἐπίσης αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 606.000 δρχ. ἔναντι 417.000 πέρυσι.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ