ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Ἐκ Ρώμης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Ἁγία Ἕδρα, εἰς ἐγκύκλιόν της πρός τόν Καθολικόν Κλῆρον, τάσσεται ἐναντίον τῆς ψυχαναλύσεως καί ἀναφέρει ὅτι πολλοί νέοι ἱερεῖς ἐδέχθησαν νά ψυχαναλυθοῦν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὀλέθριον ἀντίκτυπον ἐπ’ αὐτῶν καί τῶν συναδέλφων τῶν κληρικῶν. Ἐν τέλει, τονίζει ὅτι ἡ ψυχανάλυσις εἶναι ἁμάρτημα διά τούς Χριστιανούς». Ἴσως νά τά παραλέγῃ, ὅμως, ἡ Ἁγία Ἕδρα! Ἡ ψυχανάλυσις δέν εἶναι ἁμάρτημα: Εἶναι βλακεία!… Ἄλλο ζήτημα, βεβαίως, ἄν ἡ μωρία εἶναι ἐνίοτε χειροτέρα ἀπό τό ἁμάρτημα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ε.Ο.Τ. κ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσεν, ὅτι, συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα, ἡ κίνησις τοῦ ἑξαμήνου Ἰανουαρίου-Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν λαϊκήν πλάζ Βουλιαγμένης παρουσιάζει αὔξησιν ἔναντι τοῦ ἀντιστοίχου περυσινοῦ διαστήματος κατά 50%. Οὕτως, ὁ ἀριθμός τῶν λουομένων ἀνῆλθεν ἐφέτος εἰς 152.261 ἔναντι 107.968 πέρυσι. Ἐπίσης αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 606.000 δρχ. ἔναντι 417.000 πέρυσι.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἀναγνωρίζει τούς γάμους ὁμόφυλων ζευγαριῶν τῆς ἀλλοδαπῆς

Εφημερίς Εστία
Ὅλοι οἱ εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, πλήν Ἀσημακοπούλου-Κεφαλογιάννη, ἐνέκριναν τό ψήφισμα στό Στρασβοῦργο – Ἀποχή ἦταν ἡ ὁδηγία Βέμπερ λόγω διαφωνιῶν

Ἄν ἡ χώρα εἶχε ἀκούσει τόν Καραμανλῆ…

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶχε γενέθλια. Γεννηθείς τό 1956 «πάτησε» τά 65

Σκρέκας: Aὔξησις στό ρεῦμα 1 ἕως 2 εὐρώ τόν μῆνα

Εφημερίς Εστία
Ἀναδρομικῶς ἀπό Σεπτέμβριο ἡ ἐπιδότησις

Ἀπό τά Καρδάμυλα τῶν μεγάλων καραβοκυραίων

Δημήτρης Καπράνος
Σᾶς γράφω ἀπό τήν ὡραία Χίο

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ