ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Ἐκ Ρώμης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Ἁγία Ἕδρα, εἰς ἐγκύκλιόν της πρός τόν Καθολικόν Κλῆρον, τάσσεται ἐναντίον τῆς ψυχαναλύσεως καί ἀναφέρει ὅτι πολλοί νέοι ἱερεῖς ἐδέχθησαν νά ψυχαναλυθοῦν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὀλέθριον ἀντίκτυπον ἐπ’ αὐτῶν καί τῶν συναδέλφων τῶν κληρικῶν. Ἐν τέλει, τονίζει ὅτι ἡ ψυχανάλυσις εἶναι ἁμάρτημα διά τούς Χριστιανούς». Ἴσως νά τά παραλέγῃ, ὅμως, ἡ Ἁγία Ἕδρα! Ἡ ψυχανάλυσις δέν εἶναι ἁμάρτημα: Εἶναι βλακεία!… Ἄλλο ζήτημα, βεβαίως, ἄν ἡ μωρία εἶναι ἐνίοτε χειροτέρα ἀπό τό ἁμάρτημα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ε.Ο.Τ. κ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσεν, ὅτι, συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα, ἡ κίνησις τοῦ ἑξαμήνου Ἰανουαρίου-Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν λαϊκήν πλάζ Βουλιαγμένης παρουσιάζει αὔξησιν ἔναντι τοῦ ἀντιστοίχου περυσινοῦ διαστήματος κατά 50%. Οὕτως, ὁ ἀριθμός τῶν λουομένων ἀνῆλθεν ἐφέτος εἰς 152.261 ἔναντι 107.968 πέρυσι. Ἐπίσης αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 606.000 δρχ. ἔναντι 417.000 πέρυσι.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ