Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Ἐκ Ρώμης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Ἁγία Ἕδρα, εἰς ἐγκύκλιόν της πρός τόν Καθολικόν Κλῆρον, τάσσεται ἐναντίον τῆς ψυχαναλύσεως καί ἀναφέρει ὅτι πολλοί νέοι ἱερεῖς ἐδέχθησαν νά ψυχαναλυθοῦν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὀλέθριον ἀντίκτυπον ἐπ’ αὐτῶν καί τῶν συναδέλφων τῶν κληρικῶν. Ἐν τέλει, τονίζει ὅτι ἡ ψυχανάλυσις εἶναι ἁμάρτημα διά τούς Χριστιανούς». Ἴσως νά τά παραλέγῃ, ὅμως, ἡ Ἁγία Ἕδρα! Ἡ ψυχανάλυσις δέν εἶναι ἁμάρτημα: Εἶναι βλακεία!… Ἄλλο ζήτημα, βεβαίως, ἄν ἡ μωρία εἶναι ἐνίοτε χειροτέρα ἀπό τό ἁμάρτημα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ε.Ο.Τ. κ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσεν, ὅτι, συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα, ἡ κίνησις τοῦ ἑξαμήνου Ἰανουαρίου-Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν λαϊκήν πλάζ Βουλιαγμένης παρουσιάζει αὔξησιν ἔναντι τοῦ ἀντιστοίχου περυσινοῦ διαστήματος κατά 50%. Οὕτως, ὁ ἀριθμός τῶν λουομένων ἀνῆλθεν ἐφέτος εἰς 152.261 ἔναντι 107.968 πέρυσι. Ἐπίσης αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 606.000 δρχ. ἔναντι 417.000 πέρυσι.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ