Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΕΩΣ

Ἐκ Ρώμης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Ἁγία Ἕδρα, εἰς ἐγκύκλιόν της πρός τόν Καθολικόν Κλῆρον, τάσσεται ἐναντίον τῆς ψυχαναλύσεως καί ἀναφέρει ὅτι πολλοί νέοι ἱερεῖς ἐδέχθησαν νά ψυχαναλυθοῦν, γεγονός τό ὁποῖον εἶχεν ὀλέθριον ἀντίκτυπον ἐπ’ αὐτῶν καί τῶν συναδέλφων τῶν κληρικῶν. Ἐν τέλει, τονίζει ὅτι ἡ ψυχανάλυσις εἶναι ἁμάρτημα διά τούς Χριστιανούς». Ἴσως νά τά παραλέγῃ, ὅμως, ἡ Ἁγία Ἕδρα! Ἡ ψυχανάλυσις δέν εἶναι ἁμάρτημα: Εἶναι βλακεία!… Ἄλλο ζήτημα, βεβαίως, ἄν ἡ μωρία εἶναι ἐνίοτε χειροτέρα ἀπό τό ἁμάρτημα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΠΛΑΖ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Ε.Ο.Τ. κ. Πλυτᾶς ἀνεκοίνωσεν, ὅτι, συμφώνως πρός τά συγκεντρωθέντα στοιχεῖα, ἡ κίνησις τοῦ ἑξαμήνου Ἰανουαρίου-Ἰουνίου ἐ.ἔ. εἰς τήν λαϊκήν πλάζ Βουλιαγμένης παρουσιάζει αὔξησιν ἔναντι τοῦ ἀντιστοίχου περυσινοῦ διαστήματος κατά 50%. Οὕτως, ὁ ἀριθμός τῶν λουομένων ἀνῆλθεν ἐφέτος εἰς 152.261 ἔναντι 107.968 πέρυσι. Ἐπίσης αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλθον εἰς 606.000 δρχ. ἔναντι 417.000 πέρυσι.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ