ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ

Ἀπό τήν πολιτικήν κίνησιν: «Διεψεύσθη ἡ πληροφορία ὅτι ὁ πρώην ἀρχηγός τῆς “Ἔ,ρέ!” κ. Καραμανλῆς πρόκειται νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Ἑλλάδα μετά τό Πάσχα». Ἦτο φυσικόν νά διαψευσθῇ ἡ εἴδησις∙ διότι τό Πάσχα… ἑωρτάσθη ἤδη πρό ἑβδομάδος ἀπό τό Κέντρον, μέ τά διάφορα «Χριστός Ἀνέστη!», τά ψητά ἀρνιά καί τά κόκκινα αὐγά. Καί ἐν τούτοις, ὁ κ. Τριανταφυλλίδης δέν ἦλθεν –ἔστω καί ἄν κτυποῦσαν γι’ αὐτόν ᾑ καμπάνες!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΙΣ ΡΟΥΦ

Ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Τσουκαλᾶς, πρό τῆς εἰς Παρισίους ἀναχωρήσεώς του, ὑπέγραψε τό συμβόλαιον ἐγκαταστάσεως τοῦ ἐργολάβου διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τοῦ συγκροτήματος λαϊκῶν λουτρῶν ἐκ τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη εἰς τό Ρούφ. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν θά γίνῃ συντόμως.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ