Σάββατον, 22 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ

«Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισε νά στολίσῃ τάς πλατείας τῆς πόλεως μέ συντριβάνια. Εἶναι τά παλαιά συντριβάνια τῆς ἐπαύλεως Παληοῦ εἰς τό Χαϊδάρι, πού τά ἐφιλοτέχνησεν ὁ γλύπτης Θωμόπουλος». Ἐπανερχόμεθα, δηλαδή, εἰς τήν παλαιοτάτην ἐποχήν τοῦ Μπόλικου τῆς Τριπόλεως, διά τόν ὁποῖον οἱ ὀπαδοί του ἐτραγουδοῦσαν: «Καί συντριβάνι ἔφτειαξε –μέσα εἰς τήν πλατεῖα!…». Ἄς μάθῃ, λοιπόν, ὁ κ. Δήμαρχος, ὅτι ὑπάρχουν εἰς τάς Ἀθήνας καί ἄλλα πολλά παλαιά συντριβάνια καί παλῃοσίδερα, μέ τά ὁποῖα ἠμποροῦν νά στολισθοῦν καί ἄλλαι πλατεῖαι καί νά γίνῃ καί τό σχετικόν προεκλογικόν τραγουδάκι: Καί συντριβάνια ἔστησε, νερό ψηλά νά δίνουν, τά σπουργιτάκια πού διψοῦν, νά ἔρχωνται νά πίνουν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Τήν 9.30 π.μ. κατέπλευσεν προερχόμενον ἐκ Μυτιλήνης τό ἐπιβατηγόν σκάφος «Κολοκοτρώνης», ἐπί τοῦ ὁποίου ἐσημειώθη, ὡς γνωστόν, κροῦσμα εὐλογιᾶς. Ἅμα τῇ προσεγγίσει τοῦ σκάφους εἰς τήν Ἀκτήν Τζελέπη ἀνῆλθεν ἐπ’ αὐτοῦ ὑγειονομικόν συνεργεῖον τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, πρός ἔλεγχον τῶν ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος καί διαπίστωσιν, ἐάν ἔχουν ὑποβληθῇ εἰς τόν σχετικόν ἐμβολιασμόν. Μετά τήν συμπλήρωσιν τοῦ ἐλέγχου θά ἐπιτραπῇ ἡ ἐλευθέρα ἔξοδος καί ἐπικοινωνία τῶν ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!