ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 22 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ

«Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισε νά στολίσῃ τάς πλατείας τῆς πόλεως μέ συντριβάνια. Εἶναι τά παλαιά συντριβάνια τῆς ἐπαύλεως Παληοῦ εἰς τό Χαϊδάρι, πού τά ἐφιλοτέχνησεν ὁ γλύπτης Θωμόπουλος». Ἐπανερχόμεθα, δηλαδή, εἰς τήν παλαιοτάτην ἐποχήν τοῦ Μπόλικου τῆς Τριπόλεως, διά τόν ὁποῖον οἱ ὀπαδοί του ἐτραγουδοῦσαν: «Καί συντριβάνι ἔφτειαξε –μέσα εἰς τήν πλατεῖα!…». Ἄς μάθῃ, λοιπόν, ὁ κ. Δήμαρχος, ὅτι ὑπάρχουν εἰς τάς Ἀθήνας καί ἄλλα πολλά παλαιά συντριβάνια καί παλῃοσίδερα, μέ τά ὁποῖα ἠμποροῦν νά στολισθοῦν καί ἄλλαι πλατεῖαι καί νά γίνῃ καί τό σχετικόν προεκλογικόν τραγουδάκι: Καί συντριβάνια ἔστησε, νερό ψηλά νά δίνουν, τά σπουργιτάκια πού διψοῦν, νά ἔρχωνται νά πίνουν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΠΤΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Τήν 9.30 π.μ. κατέπλευσεν προερχόμενον ἐκ Μυτιλήνης τό ἐπιβατηγόν σκάφος «Κολοκοτρώνης», ἐπί τοῦ ὁποίου ἐσημειώθη, ὡς γνωστόν, κροῦσμα εὐλογιᾶς. Ἅμα τῇ προσεγγίσει τοῦ σκάφους εἰς τήν Ἀκτήν Τζελέπη ἀνῆλθεν ἐπ’ αὐτοῦ ὑγειονομικόν συνεργεῖον τοῦ ὑπουργείου Προνοίας, πρός ἔλεγχον τῶν ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος καί διαπίστωσιν, ἐάν ἔχουν ὑποβληθῇ εἰς τόν σχετικόν ἐμβολιασμόν. Μετά τήν συμπλήρωσιν τοῦ ἐλέγχου θά ἐπιτραπῇ ἡ ἐλευθέρα ἔξοδος καί ἐπικοινωνία τῶν ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.