Σάββατον, 22 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟΝ

«Ὁλόκληρον ποίμνιον ἀπό 82 πρόβατα καί ὁ γηραιός ποιμήν του Θ. Δ. Κ., ἐτῶν 78, διεμελίσθησαν προχθές τήν νύκτα ἀπό τό ὑπ’ ἀριθμ. 170581 φορτηγόν αὐτοκίνητον, ἐπί τῆς δημοσίας ὁδοῦ Ἀγρινίου-Μεσολογγίου καί πλησίον τοῦ Αἰτωλικοῦ». Ἀλλ’ ἄραγε, τί τοῦ ἔπταιαν τοῦ ὁδηγοῦ ὅλα αὐτά τά πρόβατα καί ὁ γέρων ποιμήν των;… Ἤ μήπως ἀνῆκεν εἰς καμμιάν παρακρατικήν ὀργάνωσιν τῆς «Ἔ,ρέ», καί ἐξέλαβε τό ποίμνιον ὡς… Ἀντιπολίτευσιν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αὔριον (11 π.μ.) συνέρχονται εἰς τόν κινηματογράφον «Λαοῦ» (Κολοκυνθοῦς 55) οἱ πληττόμενοι λόγῳ εἰσφορᾶς ὑπεραξίας ἰδιοκτῆται ἀκινήτων περιοχῆς Μεταξουργείου-Προφήτου Δανιήλ-Πλ. Καραϊσκάκη καί ὅλων τῶν παρόδων. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συντονιστικοῦ Ἀγῶνος κ. Ι. Κουτσοχέρας θά ἐκθέσῃ τά τῆς ὑπεραξίας καί θά διατυπωθῇ ψήφισμα διαμαρτυρίας.

* Ἐπειδή ἡ 23η Ἰουνίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 22ας Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924