Σάββατον, 22 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟΝ

«Ὁλόκληρον ποίμνιον ἀπό 82 πρόβατα καί ὁ γηραιός ποιμήν του Θ. Δ. Κ., ἐτῶν 78, διεμελίσθησαν προχθές τήν νύκτα ἀπό τό ὑπ’ ἀριθμ. 170581 φορτηγόν αὐτοκίνητον, ἐπί τῆς δημοσίας ὁδοῦ Ἀγρινίου-Μεσολογγίου καί πλησίον τοῦ Αἰτωλικοῦ». Ἀλλ’ ἄραγε, τί τοῦ ἔπταιαν τοῦ ὁδηγοῦ ὅλα αὐτά τά πρόβατα καί ὁ γέρων ποιμήν των;… Ἤ μήπως ἀνῆκεν εἰς καμμιάν παρακρατικήν ὀργάνωσιν τῆς «Ἔ,ρέ», καί ἐξέλαβε τό ποίμνιον ὡς… Ἀντιπολίτευσιν;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αὔριον (11 π.μ.) συνέρχονται εἰς τόν κινηματογράφον «Λαοῦ» (Κολοκυνθοῦς 55) οἱ πληττόμενοι λόγῳ εἰσφορᾶς ὑπεραξίας ἰδιοκτῆται ἀκινήτων περιοχῆς Μεταξουργείου-Προφήτου Δανιήλ-Πλ. Καραϊσκάκη καί ὅλων τῶν παρόδων. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συντονιστικοῦ Ἀγῶνος κ. Ι. Κουτσοχέρας θά ἐκθέσῃ τά τῆς ὑπεραξίας καί θά διατυπωθῇ ψήφισμα διαμαρτυρίας.

* Ἐπειδή ἡ 23η Ἰουνίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 22ας Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.