Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

«Εἰς τό χωρίον Ἀνθηρόν τῆς Ἀργιθέας ζῇ καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται εἰς τούς ἀγρούς, ἡ ὑπεραιωνόβιος γριά Σαββούλα Γούλα, ἡλικίας 116 ἐτῶν μέ πλῆθος ἀπό παιδιά, ἐγγόνια καί δισέγγονα. Ἀκμαιοτάτη, ἐπιμένει νά ἐργάζεται ὅπως εἰς τά νειάτα της». Ἀφοῦ ζῇ εἰς τόν Ἀνθηρόν, δέν εἶναι ἴσως περίεργον, ὅτι διατηρεῖ τόσην ἀνθηρότητα, ὥστε νά ἐργάζεται εἰς ἡλικίαν 116 ἐτῶν, ὡς νά ἦτο νέα. Καί οἱ ἄλλοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς θά κάμουν χρήσιμον ἔργον, ἄν διαφημίσουν τό Ἀνθηρόν ὡς τόπον μακαριότητος καί μακροβιότητος, ὅπου μόνον ἀπό… παραθεῖον ἠμπορεῖ νά πεθάνῃ κανείς! Ἀλλ’ αὐτό εἶναι περιττόν βεβαίως, νά τό μάθῃ ὁ Τουρισμός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ὁ ὑπουργός Ἐργασίας κ. Σταμπέλος, ἀναφερόμενος εἰς καταγγελίας τῆς Ὁμοσπονδίας Ἀρτεργατῶν, καθ’ ἅς οἱ ἀρτεργάται ὑποχρεοῦνται ὑπό τῶν ἐργοδοτῶν των νά μεταβαίνουν πρός ἀνάληψιν ἐργασίας τήν 2αν πρωινήν ἀντί τῆς 5ης, ἐδήλωσεν ὅτι ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τήν Ἐπιθεώρησιν Ἐργασίας, ὅπως αὐτή ἐξετάσῃ τάς ἐν λόγῳ καταγγελίας καί ἐφ’ ὅσον αὗται ἀληθεύουν, προβῇ εἰς τάς προβλεπομένας ὑπό τοῦ νόμου κυρώσεις.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις