Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

«Εἰς τό χωρίον Ἀνθηρόν τῆς Ἀργιθέας ζῇ καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται εἰς τούς ἀγρούς, ἡ ὑπεραιωνόβιος γριά Σαββούλα Γούλα, ἡλικίας 116 ἐτῶν μέ πλῆθος ἀπό παιδιά, ἐγγόνια καί δισέγγονα. Ἀκμαιοτάτη, ἐπιμένει νά ἐργάζεται ὅπως εἰς τά νειάτα της». Ἀφοῦ ζῇ εἰς τόν Ἀνθηρόν, δέν εἶναι ἴσως περίεργον, ὅτι διατηρεῖ τόσην ἀνθηρότητα, ὥστε νά ἐργάζεται εἰς ἡλικίαν 116 ἐτῶν, ὡς νά ἦτο νέα. Καί οἱ ἄλλοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς θά κάμουν χρήσιμον ἔργον, ἄν διαφημίσουν τό Ἀνθηρόν ὡς τόπον μακαριότητος καί μακροβιότητος, ὅπου μόνον ἀπό… παραθεῖον ἠμπορεῖ νά πεθάνῃ κανείς! Ἀλλ’ αὐτό εἶναι περιττόν βεβαίως, νά τό μάθῃ ὁ Τουρισμός!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ὁ ὑπουργός Ἐργασίας κ. Σταμπέλος, ἀναφερόμενος εἰς καταγγελίας τῆς Ὁμοσπονδίας Ἀρτεργατῶν, καθ’ ἅς οἱ ἀρτεργάται ὑποχρεοῦνται ὑπό τῶν ἐργοδοτῶν των νά μεταβαίνουν πρός ἀνάληψιν ἐργασίας τήν 2αν πρωινήν ἀντί τῆς 5ης, ἐδήλωσεν ὅτι ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τήν Ἐπιθεώρησιν Ἐργασίας, ὅπως αὐτή ἐξετάσῃ τάς ἐν λόγῳ καταγγελίας καί ἐφ’ ὅσον αὗται ἀληθεύουν, προβῇ εἰς τάς προβλεπομένας ὑπό τοῦ νόμου κυρώσεις.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.