Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ…»

Εἰς λεπτομερῆ ἀφήγησίν του, ὁ Μενεγκίνι έξιστορεῖ τήν ἀκρόασιν τοῦ Ὠνάση, τῆς Κάλλας καί τοῦ ἰδίου παρά τῷ Πατριάρχῃ, εἰς Κων/πολιν, κατά τήν «κατηραμένην κρουαζιέραν» τοῦ 1959: «Μετά τό λόγο του –μίλησε γιά τόν «ἄνθρωπο μέ τή δύναμη τοῦ χρήματος» καί «τή γυναῖκα μέ τή μαγεία τῆς τέχνης»– ὁ Πατριάρχης ἐπῆρε τά χέρια τοῦ Ὠνάση καί τῆς Μαρίας καί τά σταύρωσε γιά νά τά εὐλογήσῃ. Καί ἐκείνη τή στιγμή, στ’ ἀλήθεια, μοῦ φάνηκε σά νά παρακολουθοῦσα τόν γάμο τῆς γυναίκας μου μέ ἕναν ἄλλο… Ὀλίγον ἀργότερα, ἐπί τῆς «Χριστίνας», ὁ Ὠνάσης μοῦ εἶπε: «Σοῦ παίρνω τή γυναῖκα σου καί χάνω τή δική μου». Ἡ τελευταία φράσις ἐνθυμίζει στίχον ρεμπέτικου τραγουδιοῦ –καί δέν ἀποκλείεται νά τήν ἤκουσεν ὁ κ. Ὠνάσης εἰς τά μπουζούκια! Ἄλλωστε, εἶχε νά κάμῃ μέ μπουζούκι, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ στάσις τοῦ ἀτυχοῦς Μενεγκίνι, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης… ἐπάντρευε τήν Μαρίαν μέ τόν Ἀρῖστον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

Διά Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τήν «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως», ἱδρύθη Διοίκησις Χωροφυλακῆς Τροχαίας Προαστείων, ὑπαγομένη εἰς τήν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς Πρωτευούσης. Ἕδρα τῆς νέας Διοικήσεως ὁρίζονται αἱ Ἀθῆναι καί ἐδαφική ἁρμοδιότης αὐτῆς ἡ τῶν Διοικήσεων Χωροφυλακῆς Κηφισίας, Νέας Ἰωνίας, Αἰγάλεω, Γλυφάδας καί Ἀττικῆς, ἐκ δέ τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Πειραιῶς ἡ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Περάματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…