Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ…»

Εἰς λεπτομερῆ ἀφήγησίν του, ὁ Μενεγκίνι έξιστορεῖ τήν ἀκρόασιν τοῦ Ὠνάση, τῆς Κάλλας καί τοῦ ἰδίου παρά τῷ Πατριάρχῃ, εἰς Κων/πολιν, κατά τήν «κατηραμένην κρουαζιέραν» τοῦ 1959: «Μετά τό λόγο του –μίλησε γιά τόν «ἄνθρωπο μέ τή δύναμη τοῦ χρήματος» καί «τή γυναῖκα μέ τή μαγεία τῆς τέχνης»– ὁ Πατριάρχης ἐπῆρε τά χέρια τοῦ Ὠνάση καί τῆς Μαρίας καί τά σταύρωσε γιά νά τά εὐλογήσῃ. Καί ἐκείνη τή στιγμή, στ’ ἀλήθεια, μοῦ φάνηκε σά νά παρακολουθοῦσα τόν γάμο τῆς γυναίκας μου μέ ἕναν ἄλλο… Ὀλίγον ἀργότερα, ἐπί τῆς «Χριστίνας», ὁ Ὠνάσης μοῦ εἶπε: «Σοῦ παίρνω τή γυναῖκα σου καί χάνω τή δική μου». Ἡ τελευταία φράσις ἐνθυμίζει στίχον ρεμπέτικου τραγουδιοῦ –καί δέν ἀποκλείεται νά τήν ἤκουσεν ὁ κ. Ὠνάσης εἰς τά μπουζούκια! Ἄλλωστε, εἶχε νά κάμῃ μέ μπουζούκι, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ στάσις τοῦ ἀτυχοῦς Μενεγκίνι, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης… ἐπάντρευε τήν Μαρίαν μέ τόν Ἀρῖστον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

Διά Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τήν «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως», ἱδρύθη Διοίκησις Χωροφυλακῆς Τροχαίας Προαστείων, ὑπαγομένη εἰς τήν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς Πρωτευούσης. Ἕδρα τῆς νέας Διοικήσεως ὁρίζονται αἱ Ἀθῆναι καί ἐδαφική ἁρμοδιότης αὐτῆς ἡ τῶν Διοικήσεων Χωροφυλακῆς Κηφισίας, Νέας Ἰωνίας, Αἰγάλεω, Γλυφάδας καί Ἀττικῆς, ἐκ δέ τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Πειραιῶς ἡ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Περάματος.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!