ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΟΥ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ…»

Εἰς λεπτομερῆ ἀφήγησίν του, ὁ Μενεγκίνι έξιστορεῖ τήν ἀκρόασιν τοῦ Ὠνάση, τῆς Κάλλας καί τοῦ ἰδίου παρά τῷ Πατριάρχῃ, εἰς Κων/πολιν, κατά τήν «κατηραμένην κρουαζιέραν» τοῦ 1959: «Μετά τό λόγο του –μίλησε γιά τόν «ἄνθρωπο μέ τή δύναμη τοῦ χρήματος» καί «τή γυναῖκα μέ τή μαγεία τῆς τέχνης»– ὁ Πατριάρχης ἐπῆρε τά χέρια τοῦ Ὠνάση καί τῆς Μαρίας καί τά σταύρωσε γιά νά τά εὐλογήσῃ. Καί ἐκείνη τή στιγμή, στ’ ἀλήθεια, μοῦ φάνηκε σά νά παρακολουθοῦσα τόν γάμο τῆς γυναίκας μου μέ ἕναν ἄλλο… Ὀλίγον ἀργότερα, ἐπί τῆς «Χριστίνας», ὁ Ὠνάσης μοῦ εἶπε: «Σοῦ παίρνω τή γυναῖκα σου καί χάνω τή δική μου». Ἡ τελευταία φράσις ἐνθυμίζει στίχον ρεμπέτικου τραγουδιοῦ –καί δέν ἀποκλείεται νά τήν ἤκουσεν ὁ κ. Ὠνάσης εἰς τά μπουζούκια! Ἄλλωστε, εἶχε νά κάμῃ μέ μπουζούκι, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ στάσις τοῦ ἀτυχοῦς Μενεγκίνι, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης… ἐπάντρευε τήν Μαρίαν μέ τόν Ἀρῖστον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

Διά Β. Διατάγματος, δημοσιευθέντος εἰς τήν «Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως», ἱδρύθη Διοίκησις Χωροφυλακῆς Τροχαίας Προαστείων, ὑπαγομένη εἰς τήν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακῆς Πρωτευούσης. Ἕδρα τῆς νέας Διοικήσεως ὁρίζονται αἱ Ἀθῆναι καί ἐδαφική ἁρμοδιότης αὐτῆς ἡ τῶν Διοικήσεων Χωροφυλακῆς Κηφισίας, Νέας Ἰωνίας, Αἰγάλεω, Γλυφάδας καί Ἀττικῆς, ἐκ δέ τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Πειραιῶς ἡ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Περάματος.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ