ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΒΑΤΟΥΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΟΥΤΟΥ

Καθ’ ἅ μεταδίδεται ἡ κυβέρνησις τῆς Δημοκρατίας τῆς Ρουάντα ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἄγριαι μάχαι ἤρχισαν μεταξύ τῶν γιγαντοσώμων πολεμιστῶν Βατοῦσι καί τῶν πολεμιστῶν τῆς φυλῆς Μπαχούτου. Ὡς γνωστόν, ἡ Δημοκρατία τῆς Ρουάντα εὑρίσκεται εἰς τήν Κεντρικήν Ἀφρικήν καί συνορεύει μέ τήν Κογκολέζικην ἐπαρχίαν Κίβου. Αἱ δύο ὑπό Βελγικήν ἐντολήν ἐδαφικαί περιοχαί Οὐράντα καί Οὐρούντι ἔχουν ἀμφότεραι ἐσωτερικήν αὐτονομίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΣΙΤΗΡΑ

Μεταξύ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Ἑλλάδος ὑπεγράφη συμφωνία περί παραδόσεως εἰς τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν σιτηρῶν ἀξίας ἐννέα ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ βοήθεια αὐτή δίδεται ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ προγράμματος «τρόφιμα διά τήν εἰρήνην».

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.