Σάββατον, 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΒΑΤΟΥΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΟΥΤΟΥ

Καθ’ ἅ μεταδίδεται ἡ κυβέρνησις τῆς Δημοκρατίας τῆς Ρουάντα ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἄγριαι μάχαι ἤρχισαν μεταξύ τῶν γιγαντοσώμων πολεμιστῶν Βατοῦσι καί τῶν πολεμιστῶν τῆς φυλῆς Μπαχούτου. Ὡς γνωστόν, ἡ Δημοκρατία τῆς Ρουάντα εὑρίσκεται εἰς τήν Κεντρικήν Ἀφρικήν καί συνορεύει μέ τήν Κογκολέζικην ἐπαρχίαν Κίβου. Αἱ δύο ὑπό Βελγικήν ἐντολήν ἐδαφικαί περιοχαί Οὐράντα καί Οὐρούντι ἔχουν ἀμφότεραι ἐσωτερικήν αὐτονομίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΣΙΤΗΡΑ

Μεταξύ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Ἑλλάδος ὑπεγράφη συμφωνία περί παραδόσεως εἰς τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν σιτηρῶν ἀξίας ἐννέα ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ βοήθεια αὐτή δίδεται ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ προγράμματος «τρόφιμα διά τήν εἰρήνην».

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…