Σάββατον, 21 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΒΑΤΟΥΣΙ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΟΥΤΟΥ

Καθ’ ἅ μεταδίδεται ἡ κυβέρνησις τῆς Δημοκρατίας τῆς Ρουάντα ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἄγριαι μάχαι ἤρχισαν μεταξύ τῶν γιγαντοσώμων πολεμιστῶν Βατοῦσι καί τῶν πολεμιστῶν τῆς φυλῆς Μπαχούτου. Ὡς γνωστόν, ἡ Δημοκρατία τῆς Ρουάντα εὑρίσκεται εἰς τήν Κεντρικήν Ἀφρικήν καί συνορεύει μέ τήν Κογκολέζικην ἐπαρχίαν Κίβου. Αἱ δύο ὑπό Βελγικήν ἐντολήν ἐδαφικαί περιοχαί Οὐράντα καί Οὐρούντι ἔχουν ἀμφότεραι ἐσωτερικήν αὐτονομίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑ ΣΙΤΗΡΑ

Μεταξύ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Ἑλλάδος ὑπεγράφη συμφωνία περί παραδόσεως εἰς τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν σιτηρῶν ἀξίας ἐννέα ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ βοήθεια αὐτή δίδεται ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ προγράμματος «τρόφιμα διά τήν εἰρήνην».

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924