Σάββατον, 21 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΛΙΝ ΚΑΛΑ!

«Λυπηρόν ἐπεισόδιον ἐσημειώθη κατά τόν πατροπαράδοτον χορόν τῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν εἰς τάς αἴθουσας τοῦ “Χίλτον”. Ὅταν ἐβραβεύοντο αἱ ἀμφιέσεις ὑπό τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας μέλος ἦτο καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἰταλοῦ μορφωτικοῦ ἀκολούθου κ. Περσέλλι, κάποιος ἄγνωστος μεθυσμένος, ὥρμησεν ἐναντίον τῆς τελευταίας καί τήν ἐδάγκασεν εἰς τήν πλάτην. Ὁ ἄγνωστος, δέν ἠρκέσθη εἰς τοῦτο, ἀλλά ἐγρονθοκόπησε καί καθηγητήν, ἐπιχειρήσαντα νά προφυλάξῃ τήν κ. Περσέλλι». Προφανῶς, ἐχρειάζετο νά λάβῃ, ἡ κ. Περσέλλι μερικά μορφωτικά Τουρκικά μαθήματα. Καί, εὐτυχῶς, τά ἔλαβε μέ μίαν μόνον δαγκωνιάν εἰς τήν πλάτην. Διότι, ἄν ἐφηρμόζοντο αἱ παλαιαί Τουρκικαί συνήθειαι, θά εἶχεν ὁλόκληρος καταφαγωθῇ ἀπό τούς καννιβάλους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ
ΟΡΚΙΣΘΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Μετά τήν συμπλήρωσιν τοῦ Προεδρείου της, ἡ Βουλή θά συνέλθῃ τήν 10.40 π.μ. μεθαύριον εἰς τήν πανηγυρικήν αὐτῆς συνεδρίασιν καθ’ ἥν θά προσέλθῃ ὁ Βασιλεύς καί ἀφοῦ ἐπαναλάβῃ ἐνώπιον τοῦ Σώματος τόν ὅρκον του, θά ἀναγνώσῃ τόν Λόγον τοῦ Θρόνου. Ὁ Βασιλεύς θά προσέλθῃ εἰς τό Βουλευτήριον, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Διαδόχου πριγκηπίσσης Εἰρήνης τήν 11ην π.μ. ἀκριβῶς, θά ὑποδεχθοῦν δέ αὐτόν εἰς τά προπύλαια ὁ Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Γ. Ἀθανασιάδης-Νόβας.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924