ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 21 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

«Ἡ ἐφημερίς “Νιού Γιόρκ Τζόρναλ-Ἀμέρικαν”, γράφει ὅτι ὁ Σκώτ Μακλέοντ, ὑπάλληλος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ὁ ὁποῖος ἀπέθανε τό 1961, ἄφηκε κατάλογον περιέχοντα 847 ὀνόματα ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου, τά ὁποῖα ἦσαν ὕποπτα κατασκοπείας». Ἀλλ’ ἐάν πράγματι 847 ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν ἦσαν κατάσκοποι, διερωτᾶται κανείς πῶς ἡ Ἀμερική ὑφίσταται ἀκόμη, ὡς ἀνεξάρτητον Κράτος. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐξηγεῖται, οὕτω, καί ἡ πολιτική τοῦ Σταίητ-Ντηπάρτμεντ εἰς τό Κυπριακόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ

Τό ὑπ. Παιδείας πρός ἄρσιν τῆς ἐμφανιζομένης ἀνωμαλίας εἰς τήν λειτουργίαν τῶν σχολῶν ἀναλφαβήτων ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τάς νομαρχιακάς ἐπιτροπάς. Οὕτω οὐδέν νυκτερινόν ἤ δημοτικόν σχολεῖον ἤ κέντρον διδασκαλίας ἐνηλίκων θά τίθεται ἐν λειτουργίᾳ πρίν ἤ συμπληρωθῇ ἡ διαδικασία τῆς ἱδρύσεως τούτου. Ἡ διαδικασία τοῦ διορισμοῦ ἀδιορίστων δημοδιδασκάλων δέον ὅπως ἔχη συντελεσθῇ πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ νομοτύπως ἱδρυομένου νυκτερινοῦ γυμνασίου.

* Ἐπειδή ἡ 22α Μαρτίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 21ης Μαρτίου 1963.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ