ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατον, 21 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Οἱ ἀρτοποιοί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀποφασίσει νά κατέλθουν εἰς γενικήν ἀπεργίαν διαρκείας ἀπό αὔριον Κυριακήν, ἀνεθεώρησαν τήν ἀπόφασιν αὐτήν δεδομένου ὅτι αἱ δημοτικαί ἀρχαί τούς ἠπείλησαν ὅτι θά ἀφαιρέσουν τάς ἀδείας ἐργασίας των, ὁ δέ στρατός εἶχεν ἐγκαταστήσει ἤδη ἀρτοποιεῖα εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Δημαρχείου διά τήν παρασκευήν ἄρτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ

Ἀπεβίωσε χθές ἐνταῦθα εἰς ἡλικίαν 86 ἐτῶν ὁ γνωστός φιλέλλην διπλωμάτης καί φιλάνθρωπος Ρόμπερτ Γούντς Μπλίς. Ὁ ἀποθανών δώρισε, μεταξύ ἄλλων, εἰς τό Πανεπιστήμιον Χάρβαρντ οἰκίαν καί οἰκόπεδον ἐνταῦθα προκειμένου νά χρησιμοποιηθοῦν ταῦτα ὡς κέντρον Βυζαντινῶν σπουδῶν.
Οὗτος εἶχε παρασημοφορηθῇ ἐσχάτως ὑπό τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ