ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ κ. ΚΑΖΑΝ

Ἀφίχθη ἐνταῦθα ὁ σκηνοθέτης, Ἠλίας Καζάν, ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν εἰς τήν Τουρκίαν πέρυσι ὅτι οὔτε Τοῦρκος εἶναι, οὔτε Ἀρμένιος, ὅπως ἔγραψαν αἱ τουρκικαί ἐφημερίδες, ἀλλά μόνον Ἀμερικανός. Ὡς γνωστόν, ὁ Καζάν ὑπέρ πᾶν ἄλλο εἶναι Ρῶσσος τήν ψυχήν. Δι’ ὅ καί καλόν θά ἦτο, προτοῦ «γυρίσῃ» τήν ταινίαν πού θέλει νά σκηνοθετήσῃ εἰς τήν Μακεδονίαν, νά καταστήσῃ σαφές τό θέμα τῆς ταινίας του.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΜΟΝΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

Ἀπεφασίσθη ὑπό τοῦ Ο.Β.Α. ἡ ἐνίσχυσης πάσης προσπαθείας διά τήν ἑνοποίησιν τῶν ὑφισταμένων βιομηχανιῶν ὑποδηματοποιίας. Ἤδη ὀκτώ μεγάλα ἐργοστάσια ὑποδηματοποιίας διεξάγουν συνεννοήσεις μέ τόν Ο.Β.Α. διά τήν σύστασιν εὐρυτέρας μονάδος.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ