Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ κ. ΚΑΖΑΝ

Ἀφίχθη ἐνταῦθα ὁ σκηνοθέτης, Ἠλίας Καζάν, ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν εἰς τήν Τουρκίαν πέρυσι ὅτι οὔτε Τοῦρκος εἶναι, οὔτε Ἀρμένιος, ὅπως ἔγραψαν αἱ τουρκικαί ἐφημερίδες, ἀλλά μόνον Ἀμερικανός. Ὡς γνωστόν, ὁ Καζάν ὑπέρ πᾶν ἄλλο εἶναι Ρῶσσος τήν ψυχήν. Δι’ ὅ καί καλόν θά ἦτο, προτοῦ «γυρίσῃ» τήν ταινίαν πού θέλει νά σκηνοθετήσῃ εἰς τήν Μακεδονίαν, νά καταστήσῃ σαφές τό θέμα τῆς ταινίας του.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΜΟΝΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

Ἀπεφασίσθη ὑπό τοῦ Ο.Β.Α. ἡ ἐνίσχυσης πάσης προσπαθείας διά τήν ἑνοποίησιν τῶν ὑφισταμένων βιομηχανιῶν ὑποδηματοποιίας. Ἤδη ὀκτώ μεγάλα ἐργοστάσια ὑποδηματοποιίας διεξάγουν συνεννοήσεις μέ τόν Ο.Β.Α. διά τήν σύστασιν εὐρυτέρας μονάδος.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ