Σάββατον, 20 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ κ. ΚΑΖΑΝ

Ἀφίχθη ἐνταῦθα ὁ σκηνοθέτης, Ἠλίας Καζάν, ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν εἰς τήν Τουρκίαν πέρυσι ὅτι οὔτε Τοῦρκος εἶναι, οὔτε Ἀρμένιος, ὅπως ἔγραψαν αἱ τουρκικαί ἐφημερίδες, ἀλλά μόνον Ἀμερικανός. Ὡς γνωστόν, ὁ Καζάν ὑπέρ πᾶν ἄλλο εἶναι Ρῶσσος τήν ψυχήν. Δι’ ὅ καί καλόν θά ἦτο, προτοῦ «γυρίσῃ» τήν ταινίαν πού θέλει νά σκηνοθετήσῃ εἰς τήν Μακεδονίαν, νά καταστήσῃ σαφές τό θέμα τῆς ταινίας του.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΜΟΝΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ

Ἀπεφασίσθη ὑπό τοῦ Ο.Β.Α. ἡ ἐνίσχυσης πάσης προσπαθείας διά τήν ἑνοποίησιν τῶν ὑφισταμένων βιομηχανιῶν ὑποδηματοποιίας. Ἤδη ὀκτώ μεγάλα ἐργοστάσια ὑποδηματοποιίας διεξάγουν συνεννοήσεις μέ τόν Ο.Β.Α. διά τήν σύστασιν εὐρυτέρας μονάδος.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.