Σάββατον, 20 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ

«Τό γιγαντιαῖον ἄγαλμα τοῦ Στάλιν εἰς Πράγαν, τελευταῖον τεκμήριον τῆς προσωπολατρίας, ἀνετινάχθη διά δυναμίτιδος. Ἡ κεφαλή τοῦ ἀγάλματος τοῦ κομμουνιστοῦ δικτάτορος εἶχεν ἀποσπασθῇ πρό δύο ἡμερῶν, ἀλλά παρέμεινεν ἀκόμη ὁ τεράστιος ὄγκος τοῦ μνημείου, συνολικοῦ βάρους 17.000 τόννων».

Ἀλλά διατί κατασκευάζουν τόσον τεράστια ἀγάλματα εἰς τάς κομμουνιστικάς χώρας, ἀφοῦ, ἀργά ἤ γρήγορα, εἶναι μοιραῖον νά τά ἀνατινάξουν οἱ ἴδιοι;…

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δέ, θά ἠθέλαμεν πολύ νά μάθωμεν, τί ἀπέγινεν, εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐκεῖνο τό ἄγαλμα τοῦ Πούσκιν, πού ἔδειχνε τόν Στάλιν νά διαβάζῃ ἕνα ἔργον τοῦ ποιητοῦ!… Ἄς ἐλπίσωμεν ὅτι θά διετηρήθη, τοὐλάχιστον τώρα, τό… μαρμάρινον βιβλίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΣ ΕΦΙΠΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀναγραφέντων, ὅτι εἰς Θεσσαλονίκην παρήλασε χθές δύναμις 80 ἐφίππων ἀνδρῶν, φερόντων χακί στολάς, μαῦρον «μπερέ» καί τά διακριτικά τῆς Χωροφυλακῆς καί ὅτι προφανῶς ἐπρόκειτο περί τοῦ συγκροτουμένου εἰς Θεσσαλονίκην «τάγματος ἀσφαλείας» τῆς Χωροφυλακῆς, ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ ἀρχηγείου Χωροφυλακῆς ὅτι τό Σῶμα δέν διαθέτει ἔφιππον δύναμιν καί ὅτι, ἐάν πράγματι παρήλασε τοιαύτη δύναμις εἰς Θεσσαλονίκην, αὐτή θά εἶναι ἡ μεταβᾶσα ἐκεῖ διά τάς ἑορτάς τῆς 50ετηρίδος Ὕλη τῆς Βασιλικῆς Φρουρᾶς.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;