Σάββατον, 20 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΣ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ!

Ὥστε θά ἱδρυθῇ καί τρίτον ἐργοστάσιον παραγωγῆς ζύθου. Κατόπιν τούτου ἄς τρίβουν τά χέρια των οἱ οἰνοπαραγωγοί. Πάντως, ὅπως ἀπέδειξαν τά πράγματα, ἀρκεῖ ν’ ἀποκτήσωμεν ἐπάρκειαν εἰς ἕνα εἶδος διά νά τό ἀγοράζωμεν ἀκριβώτερα. Παράδειγμα: Ἄν δέν εἶχαν γίνει τά ἐργοστάσια τῆς σακχάρεως, θά τήν ἐτρώγαμεν ἀκριβότερην κατά τεσσάρας δραχμάς; Ἐφ’ ᾧ καί δέν ἀποκλείεται –πρός χαράν τῶν οἰνοπαραγωγῶν– νά φθάσῃ καί ἡ νέα μπύρα τάς 20 δραχμάς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Παρουσίᾳ τοῦ Ὑπ. Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τοῦ Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Ἰωάννου καί ἄλλων ἐπισήμων ἐτελέσθησαν σήμερον εἰς Κάσον τά ἐγκαίνια τοῦ ἀποπερατωθέντος λιμένος τῆς νήσου, διά τόν ὁποῖον διετέθησαν 6.500.000 δραχ. ἐκ τῶν ὁποίων τά 2.500.000 προσέφερον οἱ Κάσιοι ἐφοπλισταί. Αὔριον ὁ κ. Ὑπουργός θά παραστῇ εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ νέου λιμένος τῆς Καρπάθου.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;