Σάββατον, 20 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΣ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ!

Ὥστε θά ἱδρυθῇ καί τρίτον ἐργοστάσιον παραγωγῆς ζύθου. Κατόπιν τούτου ἄς τρίβουν τά χέρια των οἱ οἰνοπαραγωγοί. Πάντως, ὅπως ἀπέδειξαν τά πράγματα, ἀρκεῖ ν’ ἀποκτήσωμεν ἐπάρκειαν εἰς ἕνα εἶδος διά νά τό ἀγοράζωμεν ἀκριβώτερα. Παράδειγμα: Ἄν δέν εἶχαν γίνει τά ἐργοστάσια τῆς σακχάρεως, θά τήν ἐτρώγαμεν ἀκριβότερην κατά τεσσάρας δραχμάς; Ἐφ’ ᾧ καί δέν ἀποκλείεται –πρός χαράν τῶν οἰνοπαραγωγῶν– νά φθάσῃ καί ἡ νέα μπύρα τάς 20 δραχμάς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Παρουσίᾳ τοῦ Ὑπ. Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, τοῦ Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Ἰωάννου καί ἄλλων ἐπισήμων ἐτελέσθησαν σήμερον εἰς Κάσον τά ἐγκαίνια τοῦ ἀποπερατωθέντος λιμένος τῆς νήσου, διά τόν ὁποῖον διετέθησαν 6.500.000 δραχ. ἐκ τῶν ὁποίων τά 2.500.000 προσέφερον οἱ Κάσιοι ἐφοπλισταί. Αὔριον ὁ κ. Ὑπουργός θά παραστῇ εἰς τά ἐγκαίνια τοῦ νέου λιμένος τῆς Καρπάθου.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος