Σάββατον, 20 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

«Ἐντός τοῦ Πειραιᾶ» εἰς τήν Καστέλλα, ἀπεβίωσεν αἰφνιδίως χθές, ἐνῷ διασκέδαζεν, ὁ Ὁλλανδός τουρίστας Χρέτιεν Χάρμαν, ἐτῶν 58. Ὁ θάνατός του ὀφείλεται μᾶλλον εἰς καρδιακήν προσβολήν. Θά διενεργηθῇ νεκροψία». Ἄς μήν πάῃ εἰς τό κακόν ὁ νοῦς μας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔπαθε συγκοπήν, μόλις ἀντίκρυσε τόν λογαριασμόν. Ἡ Ἑλλάς εἶναι, ἀκόμη, ὁ φθηνότερος τόπος, παρ’ ὅλην τήν ἀκρίβειαν τοῦ φαγητοῦ. Ἀλλά ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον γλεντοῦν τά παιδιά τοῦ Πειραιᾶ, δέν εἶναι γιά ὅλα τά στομάχια· καί ὁ ἀτυχής Ὁλλανδός ἔπρεπε νά ξεύρῃ, ὅτι πολύ συχνά βασιλεύει εἰς τά γλέντια αὐτά καί ἡ ἡρωική πρόποσις: «Τί πίνεις, Χάρε, νά σέ κεράσω!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Συμφωνούντων Εἰσαγγελέως καί Ἀνακριτοῦ προεφυλακίσθη ὁ ἐκτελῶν καθήκοντα διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης Κ.Π., ὡς ἐνεχόμενος εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς γνωστῆς ἐμπορίας βρεφῶν. Κατ’ αὐτοῦ ἀπηγγέλθησαν αἱ κατηγορίαι τῆς πλαστογραφίας ἐγγράφων εἰς βαθμόν κακουργήματος. Ὁ ἀνωτέρω διέπραξε τά ἐν λόγῳ ἀδικήματα, ὅτε ἦτο γραμματεύς τοῦ Ἱδρύματος.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ