Σάββατον, 20 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΑΡΔΟΝΕΙΩΣ

Ὑποθέτομεν ὅτι πολλοί ἀναγνῶσται θά ἐγέλασαν σαρδωνείως, διαβάζοντες τήν εἴδησιν ὅτι ἡ Μύκονος χαρακτηρίζεται διατηρητέος χῶρος διά τήν ἀρχιτεκτονικήν μορφήν της. Καί θά ἐγέλασαν, διότι, φροντίζομεν μή τυχόν καί χάσῃ τόν χαρακτῆρα του ἕνα νησιωτικό χωριό, καθ’ ἥν ὥραν καταστρέφομεν καθημερινῶς τήν ἱστορικήν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος, μέ τά διάφορα Χίλτον καί ἄλλα δεκαώροφα τερατουργήματα, καθώς καί μέ τά αἴσχη τοῦ Λυκαβηττοῦ καί τῆς Ὁμονοίας. Ζήτω, λοιπόν, ἡ Μύκονος καί κάτω αἱ Ἀθῆναι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΙ 200 ΓΚΑΠΑΝΣ

Ἀφίχθησαν, ἐνταῦθα, καί ἕτεροι 2.000 «Γκάπανς» διά νά μετάσχουν τοῦ ἐθνικοῦ συνεδρίου τῆς «Γκάπα» ἐν Ἀθήναις, εἰς τό ὁποῖον θά λάβουν μέρος περί τάς τρεῖς χιλιάδας μέλη τῆς ὡς ἄνω Ἑλληνοαμερικανικῆς ὀργανώσεως. Ὡς γνωστόν, αἱ ἐργασίαι τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου ἀρχίζουν τήν Δευτέραν εἰς τάς αἰθούσας τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον».

* Ἐπειδή ἡ 21η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 20ῆς Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ