ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 20 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΑΡΔΟΝΕΙΩΣ

Ὑποθέτομεν ὅτι πολλοί ἀναγνῶσται θά ἐγέλασαν σαρδωνείως, διαβάζοντες τήν εἴδησιν ὅτι ἡ Μύκονος χαρακτηρίζεται διατηρητέος χῶρος διά τήν ἀρχιτεκτονικήν μορφήν της. Καί θά ἐγέλασαν, διότι, φροντίζομεν μή τυχόν καί χάσῃ τόν χαρακτῆρα του ἕνα νησιωτικό χωριό, καθ’ ἥν ὥραν καταστρέφομεν καθημερινῶς τήν ἱστορικήν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος, μέ τά διάφορα Χίλτον καί ἄλλα δεκαώροφα τερατουργήματα, καθώς καί μέ τά αἴσχη τοῦ Λυκαβηττοῦ καί τῆς Ὁμονοίας. Ζήτω, λοιπόν, ἡ Μύκονος καί κάτω αἱ Ἀθῆναι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΙ 200 ΓΚΑΠΑΝΣ

Ἀφίχθησαν, ἐνταῦθα, καί ἕτεροι 2.000 «Γκάπανς» διά νά μετάσχουν τοῦ ἐθνικοῦ συνεδρίου τῆς «Γκάπα» ἐν Ἀθήναις, εἰς τό ὁποῖον θά λάβουν μέρος περί τάς τρεῖς χιλιάδας μέλη τῆς ὡς ἄνω Ἑλληνοαμερικανικῆς ὀργανώσεως. Ὡς γνωστόν, αἱ ἐργασίαι τοῦ ἐν λόγῳ συνεδρίου ἀρχίζουν τήν Δευτέραν εἰς τάς αἰθούσας τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον».

* Ἐπειδή ἡ 21η Ἰουλίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 20ῆς Ἰουνίου 1963.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ