Σάββατον, 20 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΦΩΝΙΑ

«Ἡ Μαρία Κάλλας προσεβλήθη ἀπό σοβαράν κρίσιν ἀφωνίας. Ἡ εἴδησις αὐτή διεδόθη εὐθύς μετά τόν κατάπλουν εἰς τό Κάπρι τῆς θαλαμηγοῦ «Χριστῖνα», εἰς τήν ὁποίαν, ἐκτός τῆς Κάλλας, ἐπέβαινον ὁ ἰδιοκτήτης Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής Ὠνάσης, ἡ πριγκήπισσα Ρατζιβίλλ, ἀδελφή τῆς Ζακελίν Κέννεδυ». Καί ἡ μέν «ἀφωνία» τῆς κ. Κάλλας εἶναι δυσάρεστος βεβαίως διά μίαν τραγουδίστριαν, ἀλλά θά περάσῃ, ὡς ἀπεδείχθη καί ἄλλοτε. Ἀρκεῖ νά μήν πάθῃ καί ὁ κ. Ὠνάσης… ἀψιλίαν – διότι αὐτή φεῦ! δέν θεραπεύεται εὔκολα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Γεωργίας κατηρτίσθη σχέδιον νόμου περί ἀναμπελώσεως τῆς περιοχῆς Κορινθίας καί τῆς δημιουργίας νέων φυτειῶν σταφιδαμπέλων εἰς τά ἡμιορεινά τῆς περιοχῆς. Διά τοῦ νομοσχεδίου προβλέπεται ἡ ἐκρίζωσις ὅλων τῶν φυτειῶν σταφίδος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν προσβληθῇ ὑπό φυλλοξήρας καί ἡ δημιουργία εἰς τήν πεδινήν Κορινθίαν φυτειῶν ἑσπεριδοειδῶν καί ἄλλων ἐκλεκτῶν ποικιλιῶν δενδρωδῶν. Ἐπίσης, προβλέπεται ὁ περιορισμός τῆς καλλιεργείας τῆς σταφίδος, δεδομένου ὅτι ἡ ἐξαγομένη ποσότης σταφιδοκάρπου περιορίζεται εἰς 60.000 τόννους ἐτησίως, ἐνῷ ἡ ἐφετεινή παραγωγή προβλέπεται ὅτι θά φθάσῃ εἰς 160.000 τόννους.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!