Σάββατον, 20 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΦΩΝΙΑ

«Ἡ Μαρία Κάλλας προσεβλήθη ἀπό σοβαράν κρίσιν ἀφωνίας. Ἡ εἴδησις αὐτή διεδόθη εὐθύς μετά τόν κατάπλουν εἰς τό Κάπρι τῆς θαλαμηγοῦ «Χριστῖνα», εἰς τήν ὁποίαν, ἐκτός τῆς Κάλλας, ἐπέβαινον ὁ ἰδιοκτήτης Ἕλλην μεγαλοεφοπλιστής Ὠνάσης, ἡ πριγκήπισσα Ρατζιβίλλ, ἀδελφή τῆς Ζακελίν Κέννεδυ». Καί ἡ μέν «ἀφωνία» τῆς κ. Κάλλας εἶναι δυσάρεστος βεβαίως διά μίαν τραγουδίστριαν, ἀλλά θά περάσῃ, ὡς ἀπεδείχθη καί ἄλλοτε. Ἀρκεῖ νά μήν πάθῃ καί ὁ κ. Ὠνάσης… ἀψιλίαν – διότι αὐτή φεῦ! δέν θεραπεύεται εὔκολα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Ὑπό τοῦ Ὑπ. Γεωργίας κατηρτίσθη σχέδιον νόμου περί ἀναμπελώσεως τῆς περιοχῆς Κορινθίας καί τῆς δημιουργίας νέων φυτειῶν σταφιδαμπέλων εἰς τά ἡμιορεινά τῆς περιοχῆς. Διά τοῦ νομοσχεδίου προβλέπεται ἡ ἐκρίζωσις ὅλων τῶν φυτειῶν σταφίδος, αἱ ὁποῖαι ἔχουν προσβληθῇ ὑπό φυλλοξήρας καί ἡ δημιουργία εἰς τήν πεδινήν Κορινθίαν φυτειῶν ἑσπεριδοειδῶν καί ἄλλων ἐκλεκτῶν ποικιλιῶν δενδρωδῶν. Ἐπίσης, προβλέπεται ὁ περιορισμός τῆς καλλιεργείας τῆς σταφίδος, δεδομένου ὅτι ἡ ἐξαγομένη ποσότης σταφιδοκάρπου περιορίζεται εἰς 60.000 τόννους ἐτησίως, ἐνῷ ἡ ἐφετεινή παραγωγή προβλέπεται ὅτι θά φθάσῃ εἰς 160.000 τόννους.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ