Σάββατον, 20 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ

«Κατά τόν Τοῦρκον ὑπ. Βιομηχανίας κ. Τσελίκμπας, ἡ Τουρκία θά ἐξαγάγῃ ἐφέτος εἰς Βρεταννίαν περί τάς 10 χιλιάδας ψυγεῖα τουρκικῆς κατασκευῆς». Τό τηλεγράφημα δέν ἀναφέρει πόσα ἑκατομμύρια μυῖγες θά περιέχουν, οὔτε πῶς ἀκριβῶς θά… μπαγιατεύουν καί θά λυώνουν τά τρόφιμα ἐκεῖ μέσα. Ἐν πάσῃ, ὅμως, περιπτώσει, δίκαιον εἶναι νά δηλητηριασθοῦν καί μερικοί Ἄγγλοι ἀπό τά ψυγεῖα τῶν Τούρκων φίλων των –μολονότι καί μέ αὐτά ἀκόμη δέν πρόκειται… νά ψυχρανθοῦν αἱ ὕποπτοι σχέσεις των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ
ΠΑΤΡΑΙ.

Κατά πληροφορίας ἐκ Ναυπάκτου ἡ ἀναγραφεῖσα πληροφορία περί μελετωμένης χρησιμοποιήσεως τῶν ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Μόρνου, ὅπως ἐκβάλῃ παρά τήν Ναύπακτον διά τήν ὕδρευσιν τῶν Ἀθηνῶν, προεκάλεσεν ἀναστάτωσιν εἰς τούς κατοίκους τῶν παραχθίων κοινοτήτων, τά κτήματα τῶν ὁποίων ἀρδεύονται ἐκ τῶν ὑδάτων τοῦ ὡς ἄνω ποταμοῦ.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!