Σάββατον, 2 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Σχετικῶς μέ τήν ἐν Τουρκίᾳ σφαγήν τῶν δύο ἀτυχῶν Γερμανῶν τουριστῶν, τηλεγραφοῦν ἐκ Θεσσαλονίκης: «Ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Τουρισμοῦ κ. Ἀρντίτσογλου, διά τοῦ εἰς Βερολῖνον προξένου τῆς Τουρκίας ἐξέφρασεν εἰς τούς γονεῖς τῶν θυμάτων τήν λύπην του διά τό ἔγκλημα καί τούς προσεκάλεσεν εἰς τήν Τουρκίαν διά νά τούς φιλοξενήσῃ, ἀλλ’ οὗτοι μέ βδελυγμίαν ἀπέρριψαν τήν πρότασίν του». Ὀρθῶς, βεβαίως, ἀπερρίφθη ἡ πρότασις∙ διότι τό ταξίδι εἰς τήν χώραν τῶν Τούρκων καννιβάλων δέν διαφέρει ἀπό ταξίδι εἰς τάς… Αἰωνίους Μονάς! Ἄς μένῃ, λοιπόν, τό βύσσινο!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ
ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ (Πορτορίκο)

Τό ἰσχυρότερον ραδιοτηλεσκόπιον τοῦ κόσμου, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ δι’ ἐρεύνας εἰς τήν ἰονόσφαιραν, ἐγκαινιάσθη χθές, παρουσίᾳ τοῦ προέδρου Μυνώφ Μαρέν, εἰς Ἀρεσίμπο, μικράν πολίχνην, εἰς ἀπόστασιν 100 χιλιομέτρων ἐκ Σάν Χουάν. Ἡ κατασκευή τοῦ ραδιοτηλεσκοπίου αὐτοῦ ἀπῄτησεν ἐννέα ἑκατομμύρια δολλαρίων. Τό νέον ραδιοτηλεσκόπιον θά χρησιμοποιηθῇ ὄχι μόνον διά τήν ἐνδελεχῆ μελέτην τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν διαφόρων ἰονοσφαιρικῶν στρωμάτων, ἀλλά καί διά λεπτομερεστέραν ἐξέτασιν τῶν πλανητῶν Ἄρεως καί Ἀφροδίτης.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις